HG 177/1994

HOTARARE Nr. 177 din 22 aprilie 1994 cu privire la indexarea pe trimestrul II/1994 a salariului mediu brut de calcul pe baza caruia se stabileste fondul de salarii pentru care nu se plateste impozit suplimentar in cazul societatilor comerciale cu capital majoritar de stat si al regiilor autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, […]

HG NR 94/4.03.1993 indexarea salariilor

HOTĂRÎREA nr. 94 din 4 martie 1993 cu privire la indexarea salariilor şi stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara, pentru perioada ianuarie – aprilie 1993 EMITENT GUVERN Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 5 martie 1993 Guvernul României hotărăşte: Articolul 1 Începînd cu luna ianuarie 1993, valoarea indexării medii pe salariat, calculată pe […]

HG 25/1997

HOTĂRÎRE nr. 25 din 21 februarie 1997 privind stabilirea coeficienţilor de indexare trimestriala a salariilor în semestrul I 1997 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 25 februarie 1997 În temeiul prevederilor Legii salarizarii nr. 14/1991, în vederea acoperirii, prin indexarea salariilor, a 75% din creşterea estimată a preţurilor de consum în semestrul I 1997, […]