HG 243/1993 indexare salarii 1993

HOTĂRÎREA Nr. 243 din 7 iunie 1993 cu privire la indexarea salariilor cu începere de la 1 iunie 1993. Guvernul României hotărăşte: Articolul 1 Începând cu data de 1 iunie 1993, ca urmare a creşterii, peste nivelul prognozat, a preţurilor de consum în perioada martie-aprilie 1993, valoarea indexării medii pe salariat, calculată pe baza salariului […]