Legea 362/2022 si Decret Nr. 1682 de promulgare

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1231/21.XII.2022 LEGI ȘI DECRETE PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAȚILOR SENATUL LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90 din 19 august 2021 privind […]