Legea 125/2014 scutire debite

LEGE nr. 125 din 23 septembrie 2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii EMITENT PARLAMENTUL Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 24 septembrie 2014 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1 (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și […]