Legea 427/2001- Statutul personalului silvic

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNIC Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59 din 26 mai 2000 privind Statutul personalului silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 30 mai 2000, cu următoarele modificări şi completări: 1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Art. 1. […]