ORDIN nr. 1064/2007

ORDIN nr. 1064 din 23 octombrie 2007 În temeiul prevederilor art. 64 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. […]

Legea 168/2021

LEGE nr.168 din 22 iunie 2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii Parlamentul României adoptă prezenta lege. ARTICOL UNIC Se aprobă Ordonanța […]

Decret Lege 35/1990

DECRET-LEGE nr. 35 din 19 ianuarie 1990 pentru modificarea unor reglementări privind salarizarea EMITENT C.F.S.N. Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 20 ianuarie 1990 Pentru a inlatura diminuarea nejustificată a salariului din cauze independente de activitatea salariaţilor, pentru înlăturarea situaţiilor de inechitate în acordarea sporurilor, încadrarea în grupe de muncă, în promovarea personalului pe […]

Legea 31/1991

LEGE Nr. 31 din 22 martie 1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite – vătămătoare, grele sau periculoase EMITENT PARLAMENTUL Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 27 martie 1991 Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1 (1) Salariaţii care desfăşoară efectiv şi […]

Legea 218/2008

LEGE   Nr. 218 din 27 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 738 din 31 octombrie 2008 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. – Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de […]

HG 931/1990

HOTARARE   Nr. 931 din  6 august 1990 privind completarea Hotararii Guvernului nr. 481/7.V.1990 ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 88 din  9 mai 1992 Guvernul Romaniei hotaraste: ARTICOL UNIC Anexa I la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 481/7.V.1990 se completeaza cu locurile de munca si activitatile: – tratament termic efectuat in […]

HG 481/1990

HOTARARE   Nr. 481 din  7 mai 1990 privind incadrarea personalului in grupele I si a II-a de munca de la locurile de munca si activitatile cu conditii deosebite aparute dupa anul 1969 in unitatile Ministerului Industriei Metalurgice ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 75 din 24 aprilie 1992 Guvernul Romaniei […]

Decretul 783/1969

Consiliul de Stat Decretul nr. 783/1969 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii*) În vigoare de la 20 noiembrie 1969 Publicare aplicabilă de la 20 noiembrie 1969 până la 19 martie 1972, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Buletinul Oficial nr. 32 din 20 martie 1972 Publicat în Buletinul Oficial nr. 129 din 15 noiembrie 1969. […]

Decret Lege 98/1990

DECRET-LEGE nr. 98 din 14 martie 1990 privind acordarea unor drepturi personalului din transporturile pe calea ferată Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 martie 1990 Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează: Articolul 1 Munca prestată în timpul nopţii între orele 22-6 de muncitorii şi personalul operativ şi tehnic din unităţile de căi ferate se […]