HG 407/1990 – exploatare mine de uraniu;

HOTĂRÎRE nr. 407 din 13 aprilie 1990 privind reglementarea unor drepturi ce se acordă salariaţilor din unităţile de cercetare, explorare, exploatare şi prelucrare a materiilor prime nucleare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 9 iulie 1992 Guvernul României hotărăşte: Articolul 1 Pentru protecţia sănătăţii lor, ţinerii sub vîrsta de 21 ani nu pot fi […]