Hotarirea nr. 1975/1970

HOTĂRÂRE nr. 1.975 din 31 decembrie 1970 privind salarizarea pe bază de cote procentuale a lucrătorilor din comerţ. Emitent CONSILIUL DE MINIȘTRI, publicată în Buletinul Oficial din Nr. 4 din 7 Ianuarie 1971 Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte: Articolul 1 Personalul operativ şi muncitorii din unităţile comerciale cu amănuntul, unde vînzările de […]

Legea Nr. 57 din 29 octombrie 1974

LEGE nr. 57 din 29 octombrie 1974 Legea retribuirii dupa cantitatea şi calitatea muncii Textul actului publicat în B.Of. nr. 133/1 noi. 1974 Dezvoltarea ……. ,  în domeniul retribuirii muncii, Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Principiile generale ale sistemului de retribuire a muncii Art. 1. – (1) În […]