Ordinul nr. 136 din 29 iulie 1976

O R D I N U L nr. 136/1976 pentru aprobarea metodologiei de intocmire, completare, pastrare si evidenta a carnetului de munca EMITENT: MINISTERUL MUNCII aparut in BULETINUL OFICIAL nr. 76 din 29 iulie 1976 Ministrul muncii, in temeiul Decretului nr.783/1969 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, cu modificarile ulterioare, si al art. 25 (1) […]