Legea 195/2020

LEGE nr. 195 din 7 septembrie 2020 privind statutul personalului feroviar, Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 7 septembrie 2020. Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1 Prezenta lege reglementează statutul personalului feroviar, denumit în continuare statut, și cuprinde prevederi referitoare la: a) raporturile de muncă ce se stabilesc între unitatea […]