OUG 135/2020, punct de pensie si pensie minima majorate;

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 135 din 14 august 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare; EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 18 august 2020 în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta […]

Legea Nr 5 din 29 iunie 1988

LEGE nr. 5 din 29 iunie 1988 privind majorarea pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta, a pensiilor pentru pierderea capacităţii de muncă şi a pensiilor invalizilor de război; Marile realizari obţinute în dezvoltarea economico-socială a tarii, profundele transformări care au avut loc în modernizarea forţelor de producţie şi […]

Pensii din Viet Nam

Sistemul public de pensii din Viet Nam este unul pur contributiv incluzând toate categoriile de angajații atât din sistemul public cât și privat. Condiții de accesare Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru bărbați și de 55 de ani pentru femeile cu un stagiu de minim 20 de ani. Se plătește o […]

OUG 114 din 2018, crestere valoare punct de pensie;

OUG 114/2018, creștere valoare punct de pensie, 1 septembrie 2019, pensia minimă valoare noua, 1100 lei, 1265 lei. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene EMITENT • GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat […]