HG 430/2008 – metodolgia de evaluare si incadrare in grad de handicap

. În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 87 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul UNIC Se aprobă Metodologia privind organizarea şi funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prevăzută în […]

OUG 24/2000

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 martie 2000(*actualizată*) privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar. În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă: Capitolul 1 Indemnizaţii şi salarii de bază Articolul 1 (1) Pentru activitatea desfăşurată personalul contractual […]

Legea 578/2004

LEGE nr. 578 din 14 decembrie 2004 (*actualizata*) privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor. Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1 (1) Sotul supravietuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, după caz, în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în fostul sistem al asigurarilor […]

Hotarirea nr. 1975/1970

HOTĂRÂRE nr. 1.975 din 31 decembrie 1970 privind salarizarea pe bază de cote procentuale a lucrătorilor din comerţ. Emitent CONSILIUL DE MINIȘTRI, publicată în Buletinul Oficial din Nr. 4 din 7 Ianuarie 1971 Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte: Articolul 1 Personalul operativ şi muncitorii din unităţile comerciale cu amănuntul, unde vînzările de […]

Legea 195/2020

LEGE nr. 195 din 7 septembrie 2020 privind statutul personalului feroviar, Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 7 septembrie 2020. Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1 Prezenta lege reglementează statutul personalului feroviar, denumit în continuare statut, și cuprinde prevederi referitoare la: a) raporturile de muncă ce se stabilesc între unitatea […]

Legea 108/1997 – aprobare OUG 9/1997

LEGE nr. 108 din 24 iunie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNIC Se aprobă […]

HG 632/2012

HOTĂRÂRE nr. 632 din 27 iunie 2012 pentru modificarea art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 2 iulie […]

HG 1284/2011 reevaluare conditii speciale de munca

HOTĂRÂRE nr. 1.284 din 27 decembrie 2011 (*actualizată*) privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (actualizată până la data de 2 iulie 2012*)   *) Forma actualizată a acestui act normativ până […]

Ordonanta Nr. 1/1993

ORDONANTA Nr. 1 din 19 mai 1993 privind moderarea cresterii salariilor in anul 1993 prin introducerea unor impozite suplimentare in vederea franarii procesului inflationist si a somajului ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta: Art. 1 Societatile comerciale cu capital majoritar de stat si regiile autonome la care salariile se stabilesc prin […]

Ordinul 590/2008 din 12 Noiembrie

ORDINUL nr. 590 din 12 noiembrie 2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap EMITENT AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 5 decembrie 2008 Văzând Referatul nr. 19.163 din data de 6 noiembrie 2008, prin care […]