Legea 309/2002- soldati in detasamente de munca

LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 (*actualizată*) privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (actualizată până la data de 28 noiembrie 2016*) EMITENT PARLAMENTUL Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1 Beneficiază de prevederile prezentei legi persoana, cetăţean român, […]

Legea 270/2021-cupon de pensie prin e-mail

E-cupon, cuponul de pensie on line, model formular pentru a primi cuponul pe adresa de e-mail. Model Cerere E-CUPON Legea 270/11.11.2021 LEGE  pentru completarea art. 109 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Parlamentul României adoptă prezenta lege La articolul 109 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată […]

HG 19/1992

HOTĂRÎREA nr. 19 din 18 ianuarie 1992 cu privire la stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara şi a coeficientului de indexare a salariilor pentru perioada ianuarie-aprilie 1992 (Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 24 ianuarie 1992) Guvernul României hotărăşte: Capitolul 1 Salariul de baza minim brut pe ţara Articolul 1 (1) Începînd […]

Legea 188/1999 -statutul functionarilor publici

Parlamentul României Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici În vigoare de la 07 ianuarie 2000 până la 31 decembrie 2019, fiind înlocuit prin Codul administrativ 2019; Consolidarea din data de 31 decembrie 2019 are la bază republicarea (r2) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 29 mai 2007 Include modificările aduse prin următoarele […]

OG 27 din 30 ianuarie 2002

ORDONANȚA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de solutionare a petitiilor EMITENT :GUVERNUL Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2002 În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României și ale art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul României adopta prezenta […]

HG 1550/2004 -recalculare pensii;

HOTĂRÂRE nr. 1.550 din 23 septembrie 2004 (*actualizată*) privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 (actualizată până la data 1 iulie 2007*) *) Textul iniţial a […]

OUG 19 din 21 martie 2007;

ORDONANTA URGENTA   Nr. 19 din 21 martie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 208 din 28 martie 2007 Reformarea sistemului public de pensii, obiectiv cuprins în capitolul 7 „Politica de protecţie […]

Legea Nr 5 din 29 iunie 1988

LEGE nr. 5 din 29 iunie 1988 privind majorarea pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta, a pensiilor pentru pierderea capacităţii de muncă şi a pensiilor invalizilor de război; Marile realizari obţinute în dezvoltarea economico-socială a tarii, profundele transformări care au avut loc în modernizarea forţelor de producţie şi […]