ORDIN nr. 1064/2007

ORDIN nr. 1064 din 23 octombrie 2007 În temeiul prevederilor art. 64 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. […]

Legea 71/2016

LEGE nr. 71 din 28 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea […]

Lege 94/1992

LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (**republicată**) privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi**) **) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare, dându-se textelor […]

Legea 1/1991- legea somajului

LEGE Nr. 1 din 7 ianuarie 1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 1 din 8 ianuarie 1991. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAP. 1 Dispozitii generale Art. 1 Persoanele apte de munca, ce nu pot fi incadrate din lipsa de locuri disponibile corespunzatoare pregatirii lor, […]

Legea 108/1997 – aprobare OUG 9/1997

LEGE nr. 108 din 24 iunie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNIC Se aprobă […]

HG 208/1998 – indexare salarii

HOTĂRÂRE nr. 208 din 31 martie 1998 privind stabilirea cresterilor salariale în raport cu evoluţia indicelui preţurilor de consum, în anul 1998 EMITENT: GUVERNUL Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 31 martie 1998 Guvernul României hotărăşte: Articolul 1 (1) În sectorul bugetar, valoarea coeficientului de ierarhizare a salariilor de baza, 1,000, în vigoare la […]

Ordinul 687/2006 – sporul pentru munca de noapte

ORDIN Nr. 687 din 15 septembrie 2006 pentru aprobarea Procedurii privind modul de eliberare a actelor doveditoare ale sporului pentru munca prestata in timpul noptii si de valorificare a acestuia in procesul de stabilire si/sau de recalculare a drepturilor de pensie ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL […]

HG 281/1993 salarizare

HOTĂRÎREA Nr. 281 din 17 iunie 1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare EMITENT GUVERNUL Publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 135 din 25 iunie 1993 În baza prevederilor Legii salarizarii nr. 14/1991, Guvernul României hotărăşte: Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 Salarizarea personalului din unităţile bugetare se face ţinând seama de specificul fiecărui […]

Legea 76/2022

LEGE nr. 76 din 4 aprilie 2022 pentru completarea art. 106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT PARLAMENTUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 5 aprilie 2022 Parlamentul României adoptă prezenta lege. ARTICOL UNIC La articolul 106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată […]

HG 177/1994

HOTARARE Nr. 177 din 22 aprilie 1994 cu privire la indexarea pe trimestrul II/1994 a salariului mediu brut de calcul pe baza caruia se stabileste fondul de salarii pentru care nu se plateste impozit suplimentar in cazul societatilor comerciale cu capital majoritar de stat si al regiilor autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, […]