Legea Nr 5 din 29 iunie 1988

LEGE nr. 5 din 29 iunie 1988 privind majorarea pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vîrsta, a pensiilor pentru pierderea capacităţii de muncă şi a pensiilor invalizilor de război; Marile realizari obţinute în dezvoltarea economico-socială a tarii, profundele transformări care au avut loc în modernizarea forţelor de producţie şi […]