HG 295/1999

HOTĂRÂRE nr.295 din 15 aprilie 1999 privind unele măsuri de protecţie socială referitoare la pensiile de asigurări sociale de stat, militare, ale agricultorilor şi la alte venituri ale populaţiei în cursul anului 1999 Textul actului publicat în M.Of. nr. 163/19 apr. 1999 Guvernul României hotărăşte: Art. 1. – (1) În cursul anului 1999 se corectează […]

OUG Nr. 2 din 1999

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 1 februarie 1999 privind modificarea şi completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, modificat şi completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale EMITENT GUVERNUL Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 1 februarie 1999 […]