HG 439/1991

HOTĂRÎRE nr. 439 din 21 iunie 1991 privind salarizarea personalului din Administraţia Naţionala a Aeroporturilor din România EMITENT GUVERN Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 1 iunie 1992 Guvernul României hotărăşte: Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 Salarizarea personalului din unităţile Regiei Autonome Administraţia Naţionala a Aeroporturilor se face ţinînd seama de specificul şi […]