HG 931/1990

HOTARARE   Nr. 931 din  6 august 1990 privind completarea Hotararii Guvernului nr. 481/7.V.1990 ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 88 din  9 mai 1992 Guvernul Romaniei hotaraste: ARTICOL UNIC Anexa I la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 481/7.V.1990 se completeaza cu locurile de munca si activitatile: – tratament termic efectuat in […]