Pensii comunitare , Regulamentul 987 din 2009

Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială REGULAMENTUL (CE) NR. 987/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (Text cu relevanță pentru SEE și Elveția) PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire […]

Legea 135 din 2019 , stagiu complet redus pentru mineri

Stagiul complet de cotizare in condiții speciale redus pentru situații fortuite. LEGE nr. 135 din 12 iulie 2019pentru modificarea art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT PARLAMENTUL ROMÂNIEI Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 17 iulie 2019 Parlamentul României adoptă prezenta lege. ARTICOL UNIC […]