Legea nr 1 din martie 1970

LEGE nr. 1 din 26 martie 1970 organizării şi disciplinei muncii în unităţile socialiste de stat EMITENT MAREA ADUNARE NAŢIONALA Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 27 martie 1970 Capitolul 1 Articolul 1 Organele de conducere ale unităţilor socialiste de stat – din industrie, agricultura, construcţii, transporturi, circulaţia mărfurilor, cercetare ştiinţifică şi din celelalte […]