Hotarare Nr. 1650/22.11.2006

HOTĂRÂRE nr. 1.650 din 22 noiembrie 2006 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică (actualizată până la data de 22 decembrie 2016*) EMITENT : GUVERNUL În temeiul […]