Case de pensii

Casa Natională de Pensii Publice, Casa de pensii a notarilor publici,


Casa Natională de Pensii Publice (CNPP) funcționează  în baza legii 263/2010, conducerea CNPP este asigurată de președinte și consiliul de administrație, compus din 23 de persoane, dintre care un președinte și 22 de membri.


Din 01.09.2021 va intra in vigoare noua lege a pensiilor 127/2019, dată de la care TOATE pensiile vor fi recalculate.


Președintele CNPP este numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, familiei și protecției sociale, pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Președintele CNPP este și președinte al consiliului de administrație.

Directorii caselor teritoriale de pensii sunt ordonatori terțiari de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat.


1. CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Calea Vitan nr. 6, Sector 3, București
Telefon centrală: 021/326.05.56; 031/805.36.43; 031/805.36.44
Fax: 021/326.05.64; 021/326.05.41
Adresa de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: bucuresti.secretariat@cnpp.ro
Documentația pentru acordarea ajutorului deces pentru asigurat ( salariat ) se transmite la adresa de e-mail: ajutordeces.asigurati@cnpp.ro; Telefon :021/326.83.67
Informații privind contractele de asigurări sociale la telefon: 021/326.83.69/
Pentru pensii internaţionale puteți apela: telefon 031/805.24.37
CASE LOCALE DE PENSII MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CASA LOCALĂ DE PENSII BUCUREȘTI SECTOR 1
B-dul Lacul Tei, nr. 17, sector 2, București
Telefon: 031/805.24.32
Fax: 021/212.03.67
Adresa de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: bucuresti.clps1@cnpp.ro
Relații cu publicul – telefon: 031/805.24.32
CASA LOCALĂ DE PENSII BUCUREȘTI SECTOR 2
B-dul Lacul Tei, nr. 17, sector 2, București
Telefon: 031/805.24.39
Fax: 031/805.24.35
Adresa de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: bucuresti.clps2@cnpp.ro
Relații cu publicul – telefon: 031/805.24.39
CASA LOCALĂ DE PENSII BUCUREȘTI SECTOR 3
Calea Vitan, nr. 6, sector 3, București
Telefon: 021/326.05.62
Fax: 021/326.05.59
Adresa de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: bucuresti.clps3@cnpp.ro
Relații cu publicul – telefon: 021/326.05.62
CASA LOCALĂ DE PENSII BUCUREȘTI SECTOR 4
Calea Vitan nr. 6, sector 3, București
Telefon: 021/326.05.63
Fax: 021/326.05.61
Adresa de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: bucuresti.clps4@cnpp.ro
Relații cu publicul – telefon: 021/326.05.63
CASA LOCALĂ DE PENSII BUCUREȘTI SECTOR 5
B-dul Lacul Tei, nr. 17, sector 2, București
Telefon: 031/805.24.40
Fax: 021/212.03.71
Adresa de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: bucuresti.clps5@cnpp.ro
Relații cu publicul – telefon: 031/805.24.40
CASA LOCALĂ DE PENSII BUCUREȘTI SECTOR 6
Str. Drumul Taberei, nr. 18, sector 6, București, cod poștal 061416
Telefon: 031/432.99.23; 031/432.99.24; 031/432.99.25
Fax: 031/432.99.21
Adresa de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: bucuresti.clps6@cnpp.ro
Relații cu publicul – telefon: 031/432.99.24
2. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII ALBA
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 61, Alba Iulia
Telefon centrală: 0258/811.531
Fax: 0258/819.083
Adresa de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: office@pensiialba.ro
Relații cu publicul – telefon: 0258/831.383
3. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII ARAD
Str. Voluntarilor, nr. 2A, Arad
Telefon: 0257/281.345
Fax: 0257/214.061
Adresa de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI:  pensii.arad@cnpp.ro
Relații cu publicul – telefon: 0257/281.345; 0257/281.320; 0257/210.120
4. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII ARGEȘ
Str. I. C. Brătianu, nr. 38, Pitești
Telefon: 0248/222.394
Fax: 0248/218.560
Adresa de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: relatii@cjparges.ro
Relații cu publicul – telefon: 0248/610.115
5. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BACĂU
Str. Ioniță Sandu Sturza, nr.63, Bacău
Telefon: 0234/511.366
Fax: 0234/510.085
Adresa de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: comunicare.cjpbacau@cnpp.ro
Relații cu publicul – telefon: 0234/511.366
Punctul de Lucru – Onești, Str. Republicii, nr. 43
Telefon: 0234/312.545
Fax: 0234/312.179
Relații cu publicul – telefon: 0234/312.545
Punctul de Lucru – Moinești, Str. Vasile Alecsandri, nr.52
Telefon: 0234/362.933
Relații cu publicul – telefon: 0234/362.933
6. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BIHOR
Str. Dunărea, nr. 6, Oradea
Telefon: 0259/472.238; 0259/413.451; 0259/435.488
Fax: 0259/437.662
Adresa de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: mail@cjpensiibihor.ro
Relații cu publicul – telefon: 0259/433.491
CASA LOCALĂ DE PENSII BEIUȘ
Str. Samuil Vulcan, nr. 16, Beiuș
Telefon: 0259/321.152
Fax: 0259/321.152
Adresa de e-mail: mailbeius@cjpensiibihor.ro
7. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD
Bd. Republicii, nr. 22, Bistrița-Năsăud
Telefon: 0263/232.095; 0263/216.460
Fax: 0263/215.419
Adresa de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: pensii.bistrita@cnpp.ro
Relații cu publicul – telefon: 0263/232.095
8. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BOTOȘANI
Str. Calea Națională, nr. 85, Botoșani
Telefon: 0231/536.724; 0231/536.725
Fax: 0231/513.517
Adresa de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: pensii.botosani@cnpp.ro
Relații cu publicul – telefon: 0725/588.820
9. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BRĂILA
Str. Calea Călărașilor, nr. 19, Brăila
Telefon: 0239/613.960; 0239/612.152
Fax: 0239/613.148
Adresa de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: cjpbraila@cjpbraila.ro
Relații cu publicul – telefon: 0239/611.389
10. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BRAȘOV
Str. Nicolae Bălcescu, nr. 67, Brașov
Telefon: 0268/418.055
Fax: 0268/472.216
Adresa de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: cjpbrasov@cnpp.ro
Relații cu publicul – telefon: 0268/418.055
Casa Locală de Pensii FĂGĂRAŞ
Str. Doamna Stanca nr. 24, Făgăraș
Telefon/fax: 0268/211.702
11. CASA JUDEȚEANA DE PENSII BUZĂU
Aleea Industriilor, nr. 1, Buzău
Telefon: 0238/710.496; 0238/724.041; 0238/724.042
Fax: 0238/721.047
Adresa de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: buzau.cjp@cnpp.ro
Relații cu publicul – telefon: 0238/724.041; 0238/724.042
12. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII CĂLĂRAȘI
Str. Flacăra, nr. 57-59, Călărași
Telefon: 0242/315.235; 0242/318.959
Fax: 0242/316.918
Adresa de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: cjpcalarasi@gmail.com
Relații cu publicul – telefon: 0242/314.960
CASA LOCALĂ DE PENSII OLTENIȚA
Oltenița
Telefon: 0242/515.068
13. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII CARAȘ SEVERIN
Str. Traian Lalescu, nr. 27, Reșița
Telefon: 0255/214.968
Fax: 0255/217.397
Adresa de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: office@cjpcaras.ro
Relații cu publicul – telefon: 0255/224.780
14. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII CLUJ
Str. Coșbuc, nr.2, Cluj-Napoca
Telefon: 0264/431.010
Fax: 0264/450.080
Adresa de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: office@pensiicluj.ro
Relații cu publicul – telefon: 0264/598.088
CASA LOCALĂ DE PENSII TURDA
Str. Republicii, nr. 15, Turda
Telefon: 0264/316.450
Fax: 0264/316.450
CASA LOCALĂ DE PENSII DEJ
Str. 1 Mai nr.25, Dej
Telefon: 0264/213.620; 0264/211.669
Fax: 0264/213620
15. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII CONSTANȚA
Str. Decebal, nr. 13C, Constanța
Telefon: 0241/484.420
Fax: 0241/484.445
Adresa de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: pensii.constanta@cnpp.ro
Relații cu publicul – telefon: 0241/484.434
16. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII COVASNA
Str. Grigore Bălan, nr. 14, Sf. Gheorghe
Telefon: 0267/310.535
Fax: 0267/318.208
Adresa de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: –
Relații cu publicul – telefon: 0267/318.208
17. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII DÂMBOVIȚA
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1A, Târgoviște
Telefon: 0245/213.308; 0245/613.845
Fax: 0245/640.487
Adresa de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: cjpdambovita@gmail.com
Relații cu publicul – telefon: 0245/213.308
18. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII DOLJ
Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 14, Craiova
Telefon: 0251/406.300
Fax: 0251/406.338
Adresa de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: pensii.dolj@cnpp.ro
Relații cu publicul – telefon: 0251/406.300 int.166
19. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII GALAȚI
Str. Știintei, nr. 97, Galați
Telefon: 0236/310.192; 0236/416.585
Fax: 0236/470.177
Adresa de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: pensiigalati@gmail.com
Relații cu publicul – telefon: 0236/416.585
CASA LOCALĂ DE PENSII TECUCI
B-dul Victoriei, nr. 33, Tecuci
Telefon/Fax 1: 0236/820.410
Telefon/Fax 2: 0236/820.545
Relații cu publicul – telefon: 0236/820.545
20. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII GIURGIU
Str. Independenței, nr. 105-106, parter, Giurgiu
Telefon: 0246/213 057; 0246/212.381
Fax: 0246/212.388
Adresa de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: petitii.giurgiu@cnpp.ro
Relații cu publicul – telefon: 0246/212.381 int.7
21. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII GORJ
Str. Republicii, nr. 2, bl.14, sc. 1, Tg. Jiu
Telefon: 0253/213.307
Fax: 0253/218.660
Adresa de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI:  aplicație petiție electronică
Relații cu publicul – telefon: 0243/213.307; 0253/218.660
22. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII HARGHITA
Str. Kossuth Lajos, nr. 94, Miercurea Ciuc
Telefon: 0266/371.204
Fax: 0266/372.612
Adresa de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: office@cjphr.ro
Relații cu publicul – telefon: 0266/311.703
23. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII HUNEDOARA
Bd. Decebal, bl. A1, sc. B, parter, Deva
Telefon: 0254/211.031; 0254/219.094
Fax: 0254/233.723
Adresa de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: sesizari@cjp-hd.ro
Relații cu publicul – telefon: 0733/737.972
CASA LOCALĂ DE PENSII PETROȘANI
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroșani
Telefon: 0254/541.082
Fax: 0254/542.352
Punct de lucru – Orăștie, Str. Piața Aurel Vlaicu, nr. 3
Punct de lucru – Brad, Str. Dacilor, bl.13, parter
24. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII IALOMIȚA
Str. Lacului, nr. 10,  Slobozia
Telefon: 0243/236.339; 0243/232.786
Fax: 0243/232.713
Adresa de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: cjpialomita@cnpp.ro
Relații cu publicul – telefon:  0243/232.786
25. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII IAȘI
Str. Anastasie Panu, nr. 17-19, bl. Ghica Vodă, sc. 2A-2B, Iași
Telefon: 0232/218.540, 0232/218.541
Fax: 0232/410.092
Adresa de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: cjp.iasi@cnpp.ro
Relații cu publicul – telefon: 0232/240.053
26. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII ILFOV
Str. Lacul Tei, nr.17, sector 2, București
Telefon: 021/212.12.26; 021/212.12.27; 021/212.12.35
Fax: 021/212.12.15
Adresa de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: pensii.ilfov@cnpp.ro
Relații cu publicul – telefon:  021/212.12.35 – Compartiment Juridic
                                021/212.12.36 – Gestiune bilete de tratament
                                021/352.60.47 – Pensii Internaționale
                                021/212.12.08 – Accidente de Muncă și Boli Profesionale
27. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII MARAMUREȘ
Str. Hortensiei, nr. 1/A, Baia Mare
Telefon: 0262/227.448; 0262/227.433; 0262/437.242; 0262/437.175
Fax: 0262/227.497
Adrese de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: pensii@pensiimaramures.ro
Relații cu publicul – telefon: 0262/227.493
CASA LOCALĂ DE PENSII SIGHETU MARMAȚIEI
Str. Andrei Mureșanu, nr. 8, Sighetul Marmației
Telefon: 0262/310.020
Fax 0262/437.242
28. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII MEHEDINȚI
Bd. Carol I, nr. 3, Drobeta Turnu Severin
Telefon: 0252/341.377
Fax: 0252/341.381
Adrese de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: cjpmh@cnpp.ro
Relații cu publicul – telefon: 0252/341.377

29. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII MUREȘ

Pensia ta trebuie revizuită ?

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 60, Tg. Mureș
Telefon: 0265/311.021
Fax: 0265/265.018
Adrese de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: cjpmures@cjpmures.ro
Relații cu publicul – telefon: 0265/311.021
30. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII NEAMȚ
Piatra Neamț, str. Calistrat Hogaș, nr. 24
Telefon: 0233/214.501; 0233/211.522
Fax: 0233/212.184
Adrese de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: cjpensii.neamt@cnpp.ro/comunicare.neamt@cnpp.ro
Relații cu publicul – telefon: 0233/211.522
31. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII OLT
Str. Al. Tineretului, nr. 1A, Slatina
Telefon: 0249/414.647; 0249/411.634
Fax: 0249/433.167; 0249/433.669
Adrese de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: cjpolt@rdslink.ropetitii@cjpolt.ro
Relații cu publicul – telefon: 0249/411.634; 0249/433.167
32. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII PRAHOVA
Str. Nicolae Iorga, nr. 1, Ploiești
Telefon: 0244/577.406
Fax: 0244/577.406
Adrese de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: office@pensiiprahova.ro
Relații cu publicul – telefon: 0244/577.406
Relații cu publicul – telefon: 0244/333.718 Casa Locală de Pensii Câmpina
33. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII SĂLAJ
Bd. Mihai Viteazul, nr. 85, Zalău
Telefon: 0260/662.062
Fax: –
Adrese de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: public@cjpsalaj.ro
Relații cu publicul – telefon: 0260/622.145
34. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII SATU MARE
Str. Vasile Lucaciu, nr. 4-6, Satu Mare
Telefon: 0261/706.829
Fax: 0261/706.828
Adrese de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: pensii@cjpsm.ro
Relații cu publicul – telefon: 0261/706.826
35. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII SIBIU
Calea Dumbrăvii, nr. 17, Sibiu
Telefon: 0269/211.321; 0269/218.130
Fax: 0269/234.444
Adrese de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: comunicare.sibiu@cnpp.ro
Relații cu publicul – telefon: 0269/218.130
CASA LOCALĂ DE PENSII MEDIAȘ
Piața Aurel Vlaicu nr.33-35, Mediaș
Telefon: 0269/841.514
Fax: 0269/831.421
36. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII SUCEAVA
Str. Ilie Ilascu, Suceava
Telefon: 0230/210.743; 0230/210.753
Fax: 0230/210.740
Adrese de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: suceava@cjpsv.ro
Relații cu publicul – telefon: 0731/491.581; 0775/137.330
37. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII TELEORMAN
Str. Dunării, nr. 1, Alexandria
Telefon: 0247/310.517; 0247/322.598
Fax: 0247/311.609
Adrese de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: secretariat.teleorman@cnpp.ro
Relații cu publicul – telefon: 0247/310.517 int.111
38. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII TIMIȘ
Str. Andrei Șaguna, nr. 5A,Timișoara
Telefon: 0256/308.050; 0256/308.080
Fax: 0256/308.082
Adrese de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: cjp-tm@pensiitimis.ro
Relații cu publicul – telefon: 0256/308.070
CASA LOCALĂ DE PENSII LUGOJ
Casa Locală de Pensii Lugoj, str.Timişoarei, nr. 27-33
Punct de lucru – Buziaș, Str. Principală, nr. 16
Punct de lucru – Deta, Str. Mihai Eminescu, nr. 4
Punct de lucru – Făget, Calea Lugojului, nr. 14
Punct de lucru – Jimbolia, Str. Ștefan cel Mare, nr. 9
Punct de lucru – Sânnicolau Mare, Str. Victor Babeș, nr. 10
39. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII TULCEA
Str. Babadag nr. 118, Tulcea
Telefon: 0240/531.060; 0240/531.061
Fax: 0240/531.058
Adrese de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: contact@cjptl.ro
Relații cu publicul – telefon: 0240/531.060; 0240/531.061
40. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII VÂLCEA
Str. Calea lui Traian, nr. 157-159, Rm.Vâlcea
Telefon: 0250/730.259; 0350/401.608; 0250/732.450
Fax: 0250/735.865
Adrese de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: cjpvl@cnpp.ro
Relații cu publicul – telefon: 0771/128.249
41. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII VASLUI
Str. Andrei Mureșan, nr. 22, Vaslui
Telefon: 0743.121.121; 0235/313.515
Fax: 0235/313.515
Adrese de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: petitii.vaslui@cnpp.ro
Relații cu publicul – telefon: 0731/326.082
CASA LOCALĂ DE PENSII BÂRLAD
B-dul Epureanu, nr. 23, Bârlad
42. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII VRANCEA
Str. Bdul. Brăilei nr. 3 bis, Focșani
Telefon: 0237/212.627
Fax: 0237/217.758
Adrese de e-mail PETIȚII/SESIZĂRI: cjpvn@cnpp.ro
Relații cu publicul – telefon: 0237/614.478


Casa de pensii a notarilor publici din România.

Sediu: București, str. Icoanei, Nr. 21
Tel Fix: 031 425 37 12, Fax : 031 425 37 32 ;
Web: www.pensiinotari.ro

Actualizat 17.04.2021
www.pensii.ro