HG 127/1991- salarizare din contracte colective de munca

Articolul 1 (1) Sistemul de salarizare pe baza căruia se fixează salariile individuale se stabileşte prin contracte colective de muncă negociate în condiţiile prevăzute în Legea privind contractul colectiv de muncă, avându-se în vedere posibilităţile financiare ale fiecărei societăţi comerciale. (2) Salariile individuale se stabilesc, fără a fi limitate, prin contracte individuale de muncă, ţinându-se […]

Lege 130/1996- Contractul Colectiv de Munca

LEGE Nr. 130 din 16 octombrie 1996 privind contractul colectiv de munca ACT EMIS DE: PARLAMENT ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 259 din 24 octombrie 1996 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAP. 1 Dispozitii generale Art. 1 (1) Contractul colectiv de munca este conventia incheiata intre patron sau organizatia patronala, pe de o parte, […]