Proiect de modificare a legii arhivelor nationale

PARLAMENTUL ROMÂNIEI   CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL    L E G E  pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 și a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. – Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 22 aprilie 2014, se […]