OUG 103 din 2017, doar un venit din sistemul public;

Corecții asupra sistemului public de pensii si  din sistemul de pensii militar, plata contribuțiilor in sarcina asiguratului, cumul pensii din sistemul public si alte venituri de la bugetul de stat-reglementari. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale EMITENT • GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat […]

Legea pensiilor actualizata

LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT · PARLAMENTUL Publicat în  Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010 Data intrării în vigoare 23-12-2010 Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicate în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010, la data […]