Decretul 335 din octombrie 1983

Consiliul de Stat Decretul nr. 335/1983 privind aplicarea formei de retribuire în acord global și a altor forme de retribuire specifice unor ramuri sau activități În vigoare de la 01 octombrie 1983 până la 10 martie 1991, fiind abrogat prin Lege 14/1991. Publicat în Buletinul Oficial nr. 69 din 13 septembrie 1983. Formă aplicabilă la […]

Legea nr 2 din 1983, sistem de retribuire

Marea Adunare Națională – MAN Legea nr. 2/1983 cu privire la principiile de bază ale perfecționării sistemului de retribuire a muncii și de repartiție a veniturilor oamenilor muncii În vigoare de la 09 iulie 1983 până la 10 martie 1991, fiind abrogat prin Lege 14/1991. Publicat în Buletinul Oficial nr. 51 din 09 iulie 1983. […]

Legea Nr. 57 din 29 octombrie 1974

LEGE nr. 57 din 29 octombrie 1974 Legea retribuirii dupa cantitatea şi calitatea muncii Textul actului publicat în B.Of. nr. 133/1 noi. 1974 Dezvoltarea ……. ,  în domeniul retribuirii muncii, Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Principiile generale ale sistemului de retribuire a muncii Art. 1. – (1) În […]