Decret 409/1985

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează: Articolul 1 Contribuţia fixa lunară datorată de persoanele fără copii, căsătorite sau necasatorite, în vîrsta de peste 25 de ani, care muncesc în unităţile economice de stat şi instituţiile de stat, se majorează şi se stabileşte după cum urmează: Retributia tarifara lunara de incadrare – lei – […]