Legea 2/1977

LEGE nr. 2 din 30 iunie 1977 – privind impozitul agricol, Publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 60 din 8 iulie 1977 Programul Partidului Comunist Roman de faurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi inaintare a României spre comunism prevede pentru agricultura – ramura de baza a economiei noastre naţionale – sarcini deosebit de importante pentru […]