Legea 567/2004 – statutul persoanlului auxiliar de specialitate din instantele judecatoresti

LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 În înfăptuirea actului de justiţie, munca personalului auxiliar de specialitate constituie un sprijin pentru magistraţi, competenţa şi îndeplinirea corectă a sarcinilor ce revin acestei categorii de personal jucând un rol important în buna desfăşurare a întregii activităţi […]