Legea 71/2022

LEGE nr. 71 din 30 martie 2022 pentru completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. Parlamentul României adoptă prezenta lege. ARTICOL UNIC Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi […]