OUG 59/2000 – Statutul personalului silvic

Guvernul României emite prezenta ordonanță de urgență. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1 (1) Personalul silvic, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, este format din persoane care au pregătire de specialitate în domeniul silviculturii, atestată prin diploma de absolvire a unei forme de învățământ/formare profesională a adulților recunoscută în România și care își desfășoară activitatea […]

Legea 427/2001- Statutul personalului silvic

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNIC Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59 din 26 mai 2000 privind Statutul personalului silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 30 mai 2000, cu următoarele modificări şi completări: 1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Art. 1. […]

Decizia ICCJ Nr. 26/15.05.2023

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr. 36                                                     Dosar nr. 528/1/2023 Ședința din 15 mai 2023 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea – Secția I civilă, în dosarul nr. 3678/111/2021, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile […]