Plata pensiilor si alocațiilor

Decret 270/1979

author
5 minutes, 3 seconds Read

DECRET   Nr. 270 din 14 iulie 1979 privind termenele de plata a retributiilor, alocatiilor de stat pentru copii, altor drepturi banesti cuvenite personalului muncitor, precum si a pensiilor si burselor


ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 62 din 18 iulie 1979Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

Art. 1
Eliberarea numerarului pentru plata retributiilor, alocatiilor de stat pentru copii, altor drepturi banesti cuvenite personalului muncitor incadrat in munca in unitatile socialiste, precum si a pensiilor si burselor, se efectueaza de banci, numai dupa exercitarea controlului bancar, potrivit normelor in vigoare.
Plata drepturilor prevazute la alineatul precedent se face in cadrul termenelor din prezentul decret, la datele ce se stabilesc de unitatile bancare, impreuna cu organele de conducere ale unitatilor si organizatiilor care efectueaza plata si cu consultarea organelor sindicale din cadrul acestora.
Art. 2
Retributiile cuvenite, potrivit legii, personalului muncitor incadrat cu contract de munca din unitatile socialiste se platesc chenzinal dupa cum urmeaza:
– la chenzina I: 50% din retributiile tarifare;
– la chenzina a II-a: diferenta din retributiile lunare, indemnizatiile de conducere, sporurile de vechime si celelalte sporuri pentru conditii deosebite de munca.
Numerarul necesar platii retributiilor se elibereaza de banci intre 16 si 30 ale lunii in curs pentru chenzina I si intre 1 si 15 ale lunii urmatoare pentru chenzina a II-a, cu exceptia cazurilor in care, potrivit legii, sint stabilite alte termene.
In unitatile de constructii-montaj plata retributiei personalului muncitor se face de doua ori pe luna, numai in zilele de simbata.
In unitatile agricole de stat si asociatiile economice intercooperatiste plata retributiei personalului zilier se poate face saptaminal.
Pentru personalul societatilor mixte, constituite prin cooperare cu partenerii straini pe teritoriul Republicii Socialiste Romania, plata retributiilor se poate face lunar sau chenzinal, la cererea societatilor mixte.
Indemnizatiile cuvenite ucenicilor pentru munca prestata se platesc chenzinal, in conditiile prezentului articol.
Art. 3
Se platesc o data pe luna retributiile, indemnizatiile de conducere, sporurile de vechime si celelalte sporuri pentru conditii deosebite de munca, cuvenite, potrivit legii, personalului muncitor, dupa cum urmeaza:
a) personalului din institutiile de stat care isi desfasoara activitatea pe teritoriul comunelor si este platit din bugetele consiliilor populare comunale, orasenesti, municipale sau judetene, intre 1 si 4 ale lunii, pentru luna expirata;
b) personalului navigant din transporturile navale, intre 1 si 30 ale lunii, pentru luna expirata;
c) personalului din institutiile si organizatiile prevazute in anexa*) la prezentul decret, intre 17 si 27 ale lunii, pentru luna in curs;
d) personalului din unitatile de cult, inclusiv deserventii cultelor religioase, intre 1 si 15 ale lunii, pentru luna expirata.
––––
*) Anexa se comunica institutiilor interesate.

Art. 4
In cooperativele agricole de productie plata retributiilor se face o data pe luna, intre 1 – 8 sau 15 – 25 ale lunii, pentru perioada expirata.
Retributiile cuvenite personalului muncitor din asociatiile economice intercooperatiste se platesc chenzinal, potrivit prevederilor art. 2.
Art. 5
Se pot plati in cursul lunii, pe masura ce devin exigibile, indiferent de data stabilita pentru plata retributiilor, urmatoarele drepturi banesti:
a) sumele cuvenite din fondul de participare a oamenilor muncii la beneficii, premiile anuale, premiile pentru realizari deosebite in cursul anului, premiile pentru economii de materiale si forta de munca, precum si alte premii sau recompense prevazute de lege;
b) sumele cuvenite potrivit legii, reprezentind adaosuri sau restituirea diminuarilor aplicate in perioadele anterioare pentru nerealizarea indicatorilor in functie de care se acorda retributia tarifara, drepturile pentru munca prestata peste programul normal de lucru, precum si alte drepturi ce decurg din executarea contractului de munca;
c) retributiile platite din fondurile de retribuire planificate pe actiuni si activitati, personalului care nu este incadrat cu caracter permanent;
d) indemnizatiile pentru concediile de odihna si drepturile de retribuire cuvenite pina la plecarea in concediu. Plata acestora se face cu cel mult 3 zile lucratoare inainte de data plecarii in concediu;
e) despagubirile si alte drepturi stabilite pe baza de hotariri executorii, pronuntate in litigiile de munca.
Art. 6
Drepturile cuvenite personalului muncitor incadrat cu contract de munca, din fondurile de asigurari sociale, reprezentind indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, indemnizatiile pentru concedii de maternitate si pentru ingrijirea copilului bolnav si alte asemenea drepturi cuvenite potrivit legii, se platesc la data stabilita pentru plata retributiilor, chenzinal sau lunar, dupa cum se face plata retributiei.
Art. 7
Alocatia de stat pentru copii se plateste lunar, odata cu retributia pentru chenzina a doua sau odata cu retributia lunara, dupa caz.
Art. 8
Pensiile de toate categoriile se platesc o data pe luna, intre 15 si 25 ale lunii, pentru luna in curs.
Art. 9
Bursele cuvenite elevilor si studentilor se platesc o data pe luna, intre 22 si 30, pentru luna in curs; bursele cuvenite studentilor straini se platesc intre 22 si 30 ale lunii, pentru luna urmatoare.
Plata burselor si altor drepturi cuvenite elevilor si studentilor in cazul plecarii la practica sau in vacanta se face anticipat, la cererea unitatilor de invatamint.
Art. 10
Eliberarea numerarului si plata drepturilor banesti se efectueaza cu anticipatie de o zi atunci cind data stabilita pentru plata acestora coincide cu o zi nelucratoare.
Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania va reesalona eliberarea numerarului si plata drepturilor banesti in cazul a doua sau mai multe zile nelucratoare consecutive, in perioada premergatoare acestor zile.
De asemenea, Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania va reesalona in luna februarie, in mod corespunzator, eliberarea numerarului si plata drepturilor al caror termen este stabilit la 28, 29 si 30.
Art. 11
Pentru personalul muncitor din ministere, celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, precum si din institutiile de stat subordonate acestora, drepturile de retribuire aferente lunii decembrie si premiile anuale se platesc la termenele stabilite, din creditele bugetare ale anului pentru care se face plata. De asemenea, se platesc, din creditele bugetare ale anului pentru care se face plata, drepturile privind alocatia de stat pentru copii cuvenite pentru luna decembrie, pentru personalul muncitor din unitatile socialiste de stat.
Art. 12
Prezentul decret intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania.
Pe data intrarii in vigoare se abroga Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 821/1962 privind termenele de plata a retributiilor, pensiilor, burselor si altor drepturi banesti, astfel cum a fost modificata prin Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 203/1964.

Presedintele Republicii Socialiste Romania

www.pensii.ro -Legislația pensiilor .

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *