HG 579/1991

HOTĂRÎRE nr. 579 din 27 august 1991 cu privire la indexarea salariilor, pensiilor de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R. şi alte măsuri de protecţie socială Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 2 septembrie 1991 Guvernul României hotărăşte: Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 Salariile, ajutorul de şomaj, pensiile de asigurări sociale de […]