Legea Nr. 8/11.01.2006- republicata;

LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică*) EMITENT PARLAMENTUL Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 30 septembrie 2016 Notă *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 83/2016 […]