Lege 94/1992

LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (**republicată**) privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi**) **) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare, dându-se textelor […]