LEGE nr. 155 din 18 iunie 2015, revizuire reducere varsta de pensionare pentru grupa 1

author
2 minutes, 14 seconds Read

Reducerea varstei de pensionare pentru anii de grupa 1,  6 luni pentru 1 an de grupa I-a. Recalculare. Iunie 2015.


Legea a fost inițiată de un grup de parlamentari PSD și a revizuit reducerea varstei de pensionare pentru asigurații care au realizat stagiu de cotizare în condiții de grupa 1. Proiectul de lege  a fost depus la  Camera Deputaților în 02.03.2015.


Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 55 alineatul (1), litera a^1) şi tabelul nr. 1^1 se abrogă.

2. La articolul 55 alineatul (1), litera b) şi tabelul nr. 2 vor avea următorul cuprins:
„b) conform tabelului nr. 2, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum şi în situaţia celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în alte condiţii de muncă prevăzute la art. 29 alin. (2) şi în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1);

Tabelul nr. 2

┌───────────────────┬──────────────────────────┐
│Stagiul de cotizare│Reducerea vârstei standard│
│realizat în grupa I│   de pensionare cu:  │
│de muncă, condiţii ├────────────┬─────────────┤
│speciale şi alte  │   Ani  │   Luni  │
│condiţii de muncă │      │       │
│(ani împliniţi)  │      │       │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│     2     │   1   │    -   │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│     3     │   1   │    6   │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│     4     │   2   │    -   │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│     5     │   2   │    6   │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│     6     │   3   │    -   │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│     7     │   3   │    6   │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│     8     │   4   │    -   │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│     9     │   4   │    6   │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│     10    │   5   │    -   │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│     11    │   5   │    6   │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│     12    │   6   │    -   │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│     13    │   6   │    6   │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│     14    │   7   │    -   │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│     15    │   7   │    6   │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│     16    │   8   │    -   │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│     17    │   8   │    6   │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│     18    │   9   │    -   │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│     19    │   9   │    6   │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│     20    │   10  │    -   │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│     21    │   10  │    6   │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│     22    │   11  │    -   │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│     23    │   11  │    6   │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│     24    │   12  │    -   │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│     25    │   12  │    6   │
├───────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 26 de ani şi peste│   13  │    -"  │
└───────────────────┴────────────┴─────────────┘

3. Articolul 158 va avea următorul cuprins:
„Art. 158. – (1) Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite, în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare, cu excepţia celor realizate în activităţile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiţii speciale.
(2) Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I de muncă până la data de 1 aprilie 2001 în activităţile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiţii speciale, constituie stagii de cotizare în condiţii speciale, în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare.
(3) Stagiile de cotizare realizate în grupa I de muncă, condiţii speciale şi/sau alte condiţii de muncă mai mici de 2 ani, se valorifică în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare conform art. 55 alin. (1) lit. a) şi tabelului nr. 1.
(4) Adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă sunt valorificate numai în situaţia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *