HG 781/2001

HOTĂRÂRE nr. 781 din 21 august 2001 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii şi a unor venituri ale populaţiei pentru trimestrul III al anului 2001 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 27 august 2001 În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 81 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 […]