Legea nr 2 din 1983, sistem de retribuire

Marea Adunare Națională – MAN Legea nr. 2/1983 cu privire la principiile de bază ale perfecționării sistemului de retribuire a muncii și de repartiție a veniturilor oamenilor muncii În vigoare de la 09 iulie 1983 până la 10 martie 1991, fiind abrogat prin Lege 14/1991. Publicat în Buletinul Oficial nr. 51 din 09 iulie 1983. […]