Lege nr 5/1985

LEGE nr. 5 din 18 decembrie 1985 cu privire la creşterea productivitatii muncii, perfecţionarea organizării şi normarii producţiei şi a muncii; EMITENT MAREA ADUNARE NAŢIONALA Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 71 din 20 decembrie 1985 Înfăptuirea obiectivelor prevăzute în Programul Partidului Comunist Roman de faurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi inaintare a României spre […]