HG nr 565 din iulie 1996

HOTĂRÎRE Nr. 565 din 12 iulie 1996 privind aplicarea măsurilor de protecţie socială a pensiilor de asigurări sociale de stat şi militare, stabilite şi recalculate după data de 1 august 1996 EMITENT GUVERNUL Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 170 din 30 iulie 1996 În conformitate cu prevederile Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale […]