Legea 4/1977- pensiile membrilor cooperativelor agricole;

LEGE nr. 4 din 30 iunie 1977 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie În Republica Socialistă România îmbunătăţirea sistemului de asigurări sociale şi creşterea pensiilor pentru toate categoriile de oameni ai muncii reprezintă o preocupare permanenta a partidului şi statului, în cadrul programului general de ridicare necontenita […]