Comunicatul Casei Nationale de Pensii pentru pensiile din 2023

COMUNICAT referitor la aplicarea Deciziei nr.650/2022 a Curții Constituționale a României In data de 28 decembrie 2022, în Monitorul Oficial nr.1262, a fost publicată Decizia nr.650 din 15 decembrie 2022 a Curții Constituționale a României prin care dispozițiile referitoare la contribuția de asigurări sociale de sănătate cuprinse în OUG. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea […]

Decizia CCR nr. 650/15.12.2022

DECIZIA Nr.650 din 15 decembrie 2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor art.XXIV pct.11 [cu referire la art.153 alin.(1) lit.f2)], pct.12 [cu referire la art.154 alin.(1) lit.h) sintagma „de până la suma de 4.000 lei lunar inclusiv”], pct.13 [cu referire la art.155 alin.(1) pct.a1)], pct.14 [cu referire la sintagma „venituri din pensii” din cuprinsul […]

Decret 1701/2022- promulgare lege 373/2022

  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată, Președintele României d e c r e t e a z ă: Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea […]

Legea 362/2022 si Decret Nr. 1682 de promulgare

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1231/21.XII.2022 LEGI ȘI DECRETE PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAȚILOR SENATUL LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90 din 19 august 2021 privind […]

Pensiile grefierilor recalculate din 2023 -proiect

Pensiile personalului auxiliar din parchete si instantele judecatoresti recalculate din 2023, Legea 567/2004 modificată, proiect de lege Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, […]

Legea 120/1997

LEGEA nr. 120 din 9 iulie 1997 privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârsta de până la 2 ani. Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1 Femeile asigurate în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat, sistemului de asigurări sociale pentru agricultori şi femeile cadre militare în activitate au dreptul, în condiţiile prevăzute de prezenta […]

Legea 161/2022

Lege nr. 161 din 27 mai 2022 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Parlamentul României adoptă prezenta lege. ARTICOL UNIC La articolul 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 […]

Legea 71/2022

LEGE nr. 71 din 30 martie 2022 pentru completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. Parlamentul României adoptă prezenta lege. ARTICOL UNIC Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi […]

OUG 168/2022

Lege 127/2019 prorogată, abrogari acte normative si legi care aduceau majorari de pensii, 01.01.2024. La data de 09.12.2022 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 1168 ordonanța de urgență Nr. 168/2022 prin care amână cu 4 luni noua lege a pensiilor și cu 1 an punerea în plata a mai multor indemnizații stabilite […]