Forma ordonantei de urgenta pentru returnarea CASS

author
2 minutes, 9 seconds Read

Mult anuntata ordonanta de urgenta prin care guvernul va retroceda platile CASS retinute pentru pensiile care au depășit 4000 lei in 2022 pare să prindă formă.

  Una dintre formele vehiculate o vedeți mai jos.

ART. 1— Sumele retinute de la data de 01, 01.2022 plaka da eg inclusiv, prevazute de art. XXIV pct. 11 -14 si 16-19, precum si de art. ¢), din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2021 privind unele misuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, se restituie in transe lunare egale in penoada i a

ART. 2 – (1) Restituirea sumelor prevazute la art. 1 se face, din oficiu, de către Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, precum și de catre casele de pensii sectoriale si cele apartinand sistemelor proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii.
(2) Restituirea sumelor prevazute la art. 1 se face prin diminuarea veniturilor bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si se evidentiaza la o pozitie distincta de venituri bugetare.
(3) Sumele prevazute la alin. (2) se transfera de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate in primele doua zile lucratoare ale lunii pentru care se efectueaza plata, in contul de sume de mandat gi in depozit al Casei Nationale de Pensii Publice, al caselor de pensii sectoriale si al celor apartinand sistemelor proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, dupa caz, la solicitarea acestora.
(4) Plata catre titularii drepturilor de pensii a sumelor care se restituie in conditiile art. 1 se efectueaza impreuna cu drepturile de pensii aferente fiecarei luni.
(5) Eventualele sume solicitate eronat de casele de pensii se restituie la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate in contul de venituri din care acestea au fost transferate.
ART. 3 – In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se emit norme metodologice care se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor. al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice.
PRIM — MINISTRU

Ceea ce nu se cunoaște încă sunt datele esențiale:

  1. Care este valoarea lunară a plăților lunare ”în tranșe egale”?
  2. Se va stabili o suma fixă identică pentru fiecare pensionar sau este o sumă lunară egală cu cea reținută?
  3. Care este perioada în care se vor face plăți efectiv?
  4. Suma primită va face parte din venitul brut lunar din pensie ce va fi supus impozitului ?

Rămâne de văzut dacă ordonanța de urgență va avea în mare parte forma curentă sau va fi diferită.

31.01.2023 www.pensii.ro – Ca să ști !

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *