Govora

Decret 247 din 27 septembrie 1977

author
8 minutes, 10 seconds Read

DECRET PREZIDENTIAL  Nr. 247 din 27 septembrie 1977 privind stabilirea tarifelor pentru statiunile balneoclimatice
ACT EMIS DE: PRESEDINTELE R.S.R.
ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 104 din 30 septembrie 1977

Presedintele Republicii Socialiste Romania decreteaza:

Art. 1
Tarifele de cazare si preturile pentru masa in statiunile balneoclimatice se stabilesc potrivit anexelor nr. 1 si 2.
Art. 2
Statiunile balneoclimatice se clasifica in patru categorii de tarife tinind seama de conditiile de dotare edilitar-gospodareasca, de zona in care sint amplasate si de gradul de solicitare, potrivit anexei nr. 3.
Art. 3
Perioadele de sezon in statiunile balneoclimatice se stabilesc potrivit anexei nr. 4.
Art. 4
Tarifele pentru tratament balnear, pe statiuni, se stabilesc de catre Ministerul Turismului impreuna cu Ministerul Sanatatii si Uniunea Generala a Sindicatelor din Romania, in limitele prevazute in anexa nr. 5.
Art. 5
Sumele suplimentare, rezultate din modificarea tarifelor stabilite potrivit prezentului decret, se suporta de persoanele beneficiare ale biletelor de odihna si cura balneara.
Art. 6
Cheltuielile suplimentare generate de modificarea tarifelor pentru trimiterea la odihna si tratament a studentilor vor fi cuprinse in cadrul subventiei anuale ce se primeste de catre Uniunea Asociatilor Studentilor Comunisti din Romania. Pentru anul 1977, aceste cheltuieli, in limita sumei de 2,4 milioane lei, se vor suporta din disponibilitatile ce se vor crea in planul de cheltuieli al Ministerului Educatiei si Invatamintului.
Art. 7
Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor vor propune modificarile in indicatorii de plan si in volumul si structura bugetului de stat pe anul 1977, rezultate din aplicarea prezentului decret, pe baza propunerilor facute, in termen de 30 de zile, de catre Ministerul Turismului si ceilalti detinatori ai bazei materiale turistice din statiuni.
Art. 8
Prevederile prezentului decret se aplica tuturor unitatilor din statiunile balneoclimatice – hoteluri, case de odihna, pavilioane si complexe balneare – destinate gazduirii oamenilor muncii sositi in mod organizat, prin trimiteri, cu bilete de odihna si tratament, prin: Uniunea Generala a Sindicatelor, Ministerul Muncii, Ministerul de Interne, Ministerul Apararii Nationale, Uniunea Nationala a Cooperativelor Agricole de Productie, Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum, Uniunea Centrala a Cooperativelor Mestesugaresti si Biroul de Turism pentru Tineret. De asemenea, prevederile prezentului decret se aplica si pentru biletele de odihna si tratament vindute de unitatile de turism judetene si ale municipiului Bucuresti, pentru locurile din casele de odihna, pavilioanele si complexele balneare din statiuni.
Art. 9
Pentru asigurarea unei serviri rapide si reducerea cheltuielilor, Ministerul Turismului va lua masuri pentru introducerea si extinderea treptata a sistemului autoservirii la cantinele-pensiune din statiunile de odihna.
Art. 10
Pentru exercitarea unui control sistematic asupra conditiilor de servire in unitatile din statiunile balneoclimatice, in fiecare statiune se vor constitui comisii de control al oamenilor muncii, formate din reprezentanti ai sindicatelor locale si din 3 – 5 delegati pentru fiecare serie din partea celor sositi in statiune la odihna si tratament. Comisiile vor fi constituite si indrumate de organele sindicale teritoriale.
Art. 11
Tarifele de cazare, preturile pentru masa si tratament balnear, stabilite potrivit prezentului decret, nu se aplica pentru locurile din statiunile balneoclimatice vindute pina la data publicarii decretului.
Art. 12
Anexele nr. 1 – 5 fac parte integranta din prezentul decret.
Art. 13
Prezentul decret intra in vigoare pe 1 data de 1 octombrie 1977, cu exceptia prevederilor privind statiunile de pe litoral, care se aplica cu inceperea de la 1 ianuarie 1978. Pe aceeasi data se abroga:
– Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 406/1965 privind repartizarea locurilor pentru odihna si tratament balnear pe anul 1965 si stabilirea alocatiilor zilnice de hrana, precum si unele masuri financiare in legatura cu aplicarea tarifelor in statiunile balneoclimatice;
– Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1003/1970 privind modificarea unor dispozitii din hotaririle Consiliului de Ministri nr. 405/1965 si nr. 406/1965, precum si orice alte prevederi contrare prezentului decret.

NICOLAE CEAUSESCU
Presedintele    Republicii Socialiste Romania

ANEXA 1

TARIFELE DE CAZARE
in statiunile balneoclimatice

– pentru o durata mai mare de 5 zile –

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A – in perioada de sezon
B – in afara sezonului
– lei pe zi de persoana –
_______________________________________________________________________________
Statiunile     |      Statiunile     |   Statiunile de pe
Categoria            montane       |       balneare      |        litoral
statiunii      ____________________| ____________________| ____________________
si gradul      In lunile  In       | In lunile  In       | In lunile  In
de confort     decembrie, celelalte| decembrie, celelalte| decembrie, celelalte
ianuarie   luni     | ianuarie   luni:    | ianuarie   luni:
si                  | si         –––| si         –––
februarie           | februarie    A    B | februarie    A    B
___________________________________|_____________________|_____________________
1              2         3     |      4       5    6 |    7         8    9
___________________________________|_____________________|_____________________
Categoria I                       |                     |
– confort 1       33        30    |     33      30   22 |    24       30    22
– confort 2       26        24    |     26      24   16 |    18       24    16
– confort 3       20        18    |     20      18   12 |    13       18    12
Categoria II                      |                     |
– confort 1       31        28    |     31      28   20 |    22       28    20
– confort 2       24        22    |     24      22   14 |    15       22    14
– confort 3       19        17    |     19      17   11 |    12       17    11
Categoria III                     |                     |
– confort 1       26        24    |     26      24   19 |     –        –     –
– confort 2       20        18    |     20      18   13 |     –        –     –
– confort 3       14        13    |     14      13    9 |     –        –     –
Categoria IV                      |                     |
– confort 1       24        22    |     24      22   17 |     –        –     –
– confort 2       18        16    |     18      16   12 |     –        –     –
– confort 3       13        12    |     13      12    8 |     –        –     –
___________________________________|_____________________|_____________________

1. Tarifele de cazare pentru o durata de pina la 5 zile inclusiv se stabilesc de Ministerul Turismului prin aplicarea unei cresteri de 10% la tarifele pentru o perioada mai mare de 5 zile, asigurindu-se rotunjirea tarifelor in lei pe zi de persoana.
2. Tarifele din prezenta anexa nu se aplica la hotelurile destinate turismului international.
3. Tarifele de cazare pentru statiunile nenominalizate in prezentul decret se stabilesc de comitetele executive ale consiliilor populare judetene, respectiv de organizatiile de masa si obstesti, prin corelare cu tarifele pentru statiunile de categoria IV.
4. Tarifele de cazare pentru locurile din unitatile de odihna pentru copii, elevi si studenti se vor stabili de catre detinatorii de unitati, prin aplicarea unei cresteri de pina 10% asupra tarifelor practicate in anul 1976.
5. In vederea folosirii depline a capacitatilor de cazare din statiunile montane, in perioadele de solicitare redusa tarifele stabilite prin prezenta anexa se pot reduce cu pina la 30% de Ministerul Turismului, pentru organizatiile valorificatoare si unitatile de turism prevazute in art. 8 din prezentul decret, pina la limita recuperarii cheltuielilor pentru spalatul lenjeriei, consumul de energie electrica, combustibil, apa si a unei parti din cheltuielile fixe, asigurindu-se rentabilitatea anuala planificata.
6. Incadrarea locurilor de cazare pe grade de confort se face de organele centrale, de comitetele executive ale consiliilor populare judetene, de organizatiile de masa si obstesti care au in subordine unitati ce administreaza case de odihna si complexe balneare, cu respectarea urmatoarelor conditii minime:
– la gradul I de confort se incadreaza camerele cu 1 – 2 paturi, care au grup sanitar propriu, iar dotarea cu inventar si lenjerie este asigurata in conditii calitativ superioare;
– la gradul II de confort se incadreaza camerele cu pina la 3 paturi, care au lavoar cu apa curenta in camera, cu acces la un grup sanitar comun;
– la gradul III de confort se incadreaza camerele cu 4 pina la 6 paturi, care sint deservite de grupuri sanitare comune;
– la gradele I si II de confort, schimbarea lenjeriei de pat se face saptaminal, iar la gradul III de confort, in statiunile de odihna, la inceput de serie, iar in statiunile de tratament, de doua ori pe serie.
7. Pentru locurile din casele de odihna si complexele balneare care nu indeplinesc conditiile pentru a fi incadrate la gradul III de confort, tarifele se stabilesc de organele centrale, de comitetele executive ale consiliilor populare judetene, de organizatiile de masa si obstesti respective care au in subordine aceste unitati, in corelare cu tarifele stabilite pentru gradul III de confort, considerate tarife limita maxima.

ANEXA 2

PRETURILE PENTRU MASA
la cantinele-pensiune din statiunile balneoclimatice

– lei pe zi de persoana –
Regim comun
PRETUL TOTAL                                          26
din care:
– alocatie de alimente                                18

Regim dietetic
PRETUL TOTAL                                          28
din care:
– alocatie de alimente                                20

Regim special (diabet, silicoza etc.)
PRETUL TOTAL                                          31
din care:
– alocatie de alimente                                23

1. Preturile pentru masa sint unice in tot cursul anului.
2. Valoarea alocatiei de alimente este calculata la pretul cu amanuntul, mai putin rabatul comercial.
3. In cazul valorificarii locurilor de odihna si tratament pe o perioada de pina la 5 zile inclusiv sau cind se solicita numai masa, la suma cuvenita pentru masa se adauga 2 lei pe zi de persoana.
Preturile din prezenta anexa nu se aplica pentru turistii individuali care servesc masa in complexele hoteliere si restaurantele destinate turismului international din statiunile de pe litoral si din restul tarii.

ANEXA 3

CLASIFICAREA PE CATEGORII DE TARIFE
a statiunilor balneoclimatice
___________________________________________________________________________
Categoria I      |  Categoria II  |   Categoria III   |  Categoria IV
__________________|________________|___________________|___________________
Predeal          | Busteni        | Timisu de Sus     | Lipova
Sinaia           | Piriul Rece    | Cheia             | Sacelu
Poiana Brasov    | Breaza         | Izvorul Muresului | Calacea
Felix            | Lacul Rosu     | Muntele Mic       | Colibita
Herculane        | Paltinis       | Trei Ape          | Rinca
Vatra Dornei     | Borsa          | Balta Alba        | Cojocna
Slanic-Moldova   | Semenic        | Lacul Sarat       | Turda
Singeorz-Bai     | Borsec         | Crivaia           | Carbunari
Caciulata –      | Slanic-Prahova | Secu              | Bizusa
Calimanesti      | Geoagiu        | Vata              | Miercurea
Govora           | Bazna          | Baltatesti        | Apa Sarata
Olanesti         | Ocna Sibiului  | Malnas            | Ocnele Mari
Sovata           | 1 Mai          | Vilcele           | Ciineni
Tusnad           | Tinca          | Balvanyos         | Strunga
Moneasa          | Buzias         | Rodbav            | Banesti
Amara            | Stina de Vale  | Homorod           | Sugas
Covasna          | Soveja         | Izvoarele         | Someseni
Mamaia           | Pucioasa       | Baita             | si alte statiuni
Eforie Nord      | Techirghiol    | Sarata Monteoru   | nenominalizate
Eforie Sud       | Costinesti     |                   |
Mangalia         |                |                   |
__________________|________________|___________________|___________________

ANEXA 4

PERIOADELE DE SEZON
in statiunile balneoclimatice

   I. Statiunile montane de odihna
Predeal, Sinaia, Poiana Brasov, Busteni,     Piriul Rece, Breaza, Lacul Rosu, Paltinis,     Borsa, Semenic, Timisu de Sus, Cheia,     Izvorul Muresului si Muntele Mic     

            1 ianuarie – 31 decembrie

   II. Statiunile balneare
a) Felix, Herculane, Calimanesti,     Caciulata, Olanesti, Govora, Vatra        Dornei, Slanic-Prahova si Covasna  

                        1 ianuarie – 31 decembrie
b) Sovata, Buzias, Slanic-Moldova,        Singeorz, Moneasa, Geoagiu, Amara,        1 Mai si Pucioasa     

                    1 aprilie – 15 octombrie
c) Celelalte statiuni balneare               1 mai – 30 septembrie

III. Statiunile balneare de odihna
Tusnad si Borsec        15 aprilie – 15 octombrie       si          15 decembrie – 31 ianuarie
IV. Statiunile de pe litoral
a) Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Techirghiol, Mangalia si Costinesti 

                                            1 iunie – 15 septembrie
b) Sanatoriile balneare Eforie Nord si Mangalia       

                        15 martie – 15 octombrie

La propunerea detinatorilor de unitati in statiuni, Ministerul Turismului va putea majora sau reduce perioada de sezon pentru unele statiuni balneoclimatice cu cel mult 45 zile pe an.

  ANEXA 5

TARIFE LIMITA MAXIMA
pentru tratament balnear

– lei pe zi de persoana –

– Statiuni categoria I               9
– Statiuni categoria II              8
– Statiuni categoria III             7
– Statiuni categoria IV              6

Tarifele se aplica numai pentru pensiunea completa: cazare, masa si tratament balnear.
Tariful pentru tratament cuprinde plata pentru cel mult 2   3 proceduri zilnice din profilul de baza al statiunii, prescrise de medic.
Pentru procedurile prescrise de medic sau solicitate de beneficiar, peste cele de mai sus, se aplica tarifele stabilite de Ministerul Sanatatii si se incaseaza de unitatea prestatoare.

www.pensii.ro- Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *