cinste lor !

Decret-Lege Nr. 70 din 1990

author
15 minutes, 45 seconds Read

Consiliul Frontului Salvării Naționale

Decretul-lege nr. 70/1990 privind modificarea și completarea unor reglementări referitoare la pensii, asigurări sociale și ocrotiri sociale

În vigoare de la 01 martie 1990 până la 31 martie 2001, fiind abrogat prin Lege 19/2000.

Consolidarea din data de 31 martie 2001 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din 09 februarie 1990

Include modificările aduse prin următoarele acte: L 7/1998; L 49/1999; HG 474/1999; L 17/2000.
Ultimul amendament în 07 iunie 2000.

*) Potrivit art. 1 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 483/1995, începând cu 1 iulie 1995 se indexează cu 8% ajutoarele bănești trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege ~nr. 70/1990.

*) Potrivit art. 1 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 183/1995, ca urmare a creșterii prețurilor de consum, se indexează cu 10% ajutoarele bănești trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege ~nr. 70/1990.

*) Potrivit art. 1 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 444/1994, ca urmare a creșterii prețurilor de consum, se indexează cu 6% ajutoarele bănești trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990

*) Potrivit art. 1 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 178/1994, ca urmare a creșterii prețurilor de consum, se indexează cu 13% ajutoarele bănești trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990.

*) Potrivit art. 1 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 35/1994, ca urmare a creșterii prețurilor de consum, se indexează cu 20%, începând cu luna ianuarie 1994, ajutoarele bănești trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990.

*) Potrivit art. 1 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 685/1993, ca urmare a creșterii prețurilor de consum se indexează cu 6,5%, începând cu luna decembrie 1993, ajutoarele bănești trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990.

*) Potrivit art. 2 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 587/1993, cu procentul mediu de 28% se indexează ajutoarele bănești trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990.

*) Potrivit art. 1 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 382/1993, ca urmare a creșterii prețurilor de consum, se indexează cu 20%, începând cu luna iulie 1993, ajutoarele bănești trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990.

*) Potrivit art. 1 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 244/1993, ca urmare a depășirii creșterii prognozate a prețurilor de consum pe perioada martie-aprilie 1993, se indexează, pentru luna iunie și în continuare, cu coeficientul de 6% ajutoarele bănești trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990.

*) Potrivit art. 3 alin. 1 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 178/1993, se majorează cu procentul general de indexare-compensare de 42,7%, care cuprinde atât efectul eliminării subvențiilor, cât și cel al creșterii prețurilor și tarifelor produselor și serviciilor nesubvenționate, ajutoarele bănești trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990.

*) Potrivit art. 1 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 125/1993, ca urmare a creșterii prețurilor de consum, în perioada martie – aprilie 1993, se indexează pentru luna martie și în continuare cu coeficientul de 6,0% ajutoarele bănești trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990.

*) Potrivit art. 1 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 95/1993, ca urmare a creșterii prețurilor de consum, în perioada ianuarie-aprilie 1993, se indexează pentru luna ianuarie și în continuare cu 9,1% ajutoarele bănești trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990.

*) Potrivit art. 1 lit h) din Hotărârea Guvernului nr. 773/1992, începând cu luna noiembrie 1992 se indexează cu 21 la sută ajutoarele bănești trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990.

*) Potrivit art. 2 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 500/1992, începând cu data de 1 septembrie 1992, se majorează cu procentul general de indexare-compensare de 15,74 la sută, care cuprinde atît efectul reducerii subvențiilor cît și cel al creșterii prețurilor și tarifelor produselor și serviciilor nesubvenționate, ajutoarele bănești trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990.

*) Potrivit art. 1 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 150/1992, cu începere de la 1 martie 1992 se indexează cu 12,64% ajutoarele bănești trimestriale care se scordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990.

*) Potrivit art. 1 litera e) din Hotărârea Guvernului nr. 20/1992, se indexează cu 11,1% ajutoarele bănești trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990.

Consiliul Frontului Salvării Naționale d e c r e t e a z ă:

Art. I. – Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială se modifică și se completează după cum urmează:

 1. Alineatul 4 al articolului 14 va avea următorul cuprins:

” (4) Pentru persoanele cu vechime integrală în muncă care au lucrat mai puțin de 20 ani în grupa I ori mai puțin de 25 ani în grupa a II-a, vîrstele de pensionare arătate la alin. 2 și 3 se reduc cu cîte:

a) 6 luni pentru fiecare an efectiv lucrat în grupa I;

b) 3 luni pentru fiecare an efectiv lucrat în grupa a II-a.”

După alineatul 4 al articolului 14 se introduce un nou alineat (5), cu următorul cuprins:

” (5) Vîrstele de pensionare se reduc numai cu ani întregi, fără a putea fi mai mici de 50 ani.”

 1. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

Art. 23. – (1) Persoanele care datorită unor accidente de muncă, unor boli profesionale sau tuberculozei și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă primesc pensie, indiferent de vechimea în muncă, pe timpul cît durează invaliditatea. Se asimilează cu accidentul de muncă și cel survenit în timpul deplasării la și de la locul de muncă în perioada și pe traseul normal necesar deplasării.

(2) Persoanele care și-au pierdut capacitatea de muncă datorită unor boli obișnuite au dreptul la pensie numai dacă dovedesc vechimea în muncă minimă arătată la art. 381.

(3) Persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă în timpul și din cauza îndeplinirii obligațiilor militare ori a sarcinilor de stat sau obștești, precum și elevii, ucenicii și studenții, în timpul efectuării practicii profesionale, beneficiază de aceleași drepturi în raport de cauza invalidității.”

 1. Partea introductivă la alineatul 1 al articolului 25 va avea următorul cuprins:

” Pensia de invaliditate de gradul I se stabilește în raport cu vechimea în muncă, în procente din retribuția tarifară, diferențiate pe tranșe de salariu și grupe de muncă, astfel:”

 1. Alineatul 3 al articolului 25 va avea următorul cuprins:

” (3) Cuantumul pensiei pentru gradul II de invaliditate este de 85%, iar pentru gradul III de 60% din pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate.”

 1. Alineatul 5 al articolului 25 va avea următorul cuprins:

” (5) Pensionarii de invaliditate de gradul III vor primi pe timpul cît sînt angajați atît pensia, cît și salariul realizat din munca efectiv prestată, pînă la nivelul salariului tarifar de încadrare avut la data invalidării, actualizat potrivit majorărilor legale. Pentru pensionarii de invaliditate de gradul III care se încadrează la unități din sectoare pentru care nu este stabilit prin lege salariul tarifar de încadrare, pensia și veniturile din muncă, astfel realizate, nu pot depăși salariul tarifar de încadrare avut la data invalidării, actualizat potrivit majorărilor legale.”

 1. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

Art. 35. – Salariații care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă din cauza unor accidente produse în afara procesului de muncă beneficiază de pensie de invaliditate.”

 1. Alineatul 1 al articolului 36 va avea următorul cuprins:

” (1) Pensia se stabilește în procente din salariul tarifar, diferențiate pe tranșe de salarii și ani de vechime în muncă. Pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate se stabilește după cum urmează:”

Salariul tarifar
– lei –
Pensia în procente din salariul tarif. pînă la 15 ani vechime Cuantumul minim al pensiei
– lei –
Pensia în procente din salariul tarif. ptr. 30 ani vechime Cuantumul minim al pensiei
– lei –
pînă la 1200 40 70
1201 – 1600 35 480 65 840
1601 – 2000 33 560 60 1040
2001 – 2500 31 650 57 1200
2501 – 3000 30 775 55 1425
3001 – 3500 29 900 53 1650
3501 – 4000 28 1015 51 1855
peste 4000 27 1120 49 2040
 1. Alineatul 2 al articolului 36 va avea următorul cuprins:

” (2) Pentru vechimile de pînă la 30 ani, pensia se calculează proporțional cu numărul anilor lucrați.” 10. Alineatul 5 al articolului 36 va avea următorul cuprins:

” (5) Cuantumul pensiei pentru gradul II de invaliditate este de 85%, iar pentru gradul III de 60% din pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate.”

 1. Alineatul 6 al articolului 36 va avea următorul cuprins:

” (6) Pensionarii de invaliditate de gradul III vor primi pe timpul cît sînt angajați drepturile prevăzute la art. 25 alin. 5.”

 1. După articolul 38 se introduce articolul 381 cu următorul cuprins:

Art. 381. – Persoanele care și-au pierdut capacitatea de muncă datorită unei boli obișnuite, precum și cei accidentați în afara procesului de muncă, au dreptul la pensie de invaliditate numai dacă au vechimea în muncă, în raport cu vîrsta, arătată în tabelul următor:”

Vîrsta la data ivirii invalidității Vechimea minimă în muncă (ani)
bărbați femei angajați după absolvirea studiilor superioare
pînă la 20 ani 1 1
de la 20 ani la 22 ani 2 1
de la 22 ani la 25 ani 3 2 1
de la 25 ani la 30 ani 6 4 3
de la 30 ani la 35 ani 9 6 4
de la 35 ani la 40 ani 12 9 7
de la 40 ani la 45 ani 14 11 9
de la 45 ani la 50 ani 16 13 11
de la 50 ani la 55 ani 18 15 13
de la 55 ani la 60 ani 20 16 15
peste 60 ani 22 17 17
 1. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

Art. 40. – Copiii au drept la pensie de urmaș:

 1. a) pînă la vîrsta de 16 ani sau, dacă continuă studiile, pînă la terminarea acestora, fără a depăși vîrsta de 25 ani;
 2. b) dacă s-au aflat în stare de invaliditate, de orice grad, înainte de împlinirea vîrstelor arătate la lit. a), pe toată durata invalidității.”
 3. Alineatul 2 al articolului 46 va avea următorul cuprins:

” (2) Dacă numărul beneficiarilor pensiei de urmaș se modifică, pensia se recalculează potrivit art. 44 alin. 2.”

 1. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

Art. 51. – (1) Pentru salariați, pensiile se plătesc de la data desfacerii contractului de muncă sau, după caz, a încetării plății indemnizației de asigurări sociale.

(2) Pentru cei care la data solicitării nu erau încadrați în muncă, pensiile se plătesc din prima zi a lunii următoare înregistrării cererii cu toate actele necesare stabilirii dreptului.

(3) Unitatea nu poate dispune încetarea contractului de muncă pentru motivul pensionării decît după primirea deciziei de pensie.”

 1. După articolul 62 se introduc articolele 621 și 622, care vor avea următorul cuprins:

Art. 621. – (1) Pensionarii pentru limită de vîrsta care și-au continuat activitatea pot cere recalcularea pensiei de asigurări sociale prin adăugarea timpului lucrat după pensionare. Recalcularea se face avîndu-se în vedere baza de calcul folosită la stabilirea inițială a pensiei.

(2) Pensionarii care au lucrat după stabilirea pensiei pentru limită de vîrsta o perioadă de cel puțin 5 ani pot cere recalcularea pensiei folosind ca bază de calcul, potrivit prevederilor art. 10 și 21, fie salariul avut în vedere la stabilirea inițială a pensiei, fie salariile realizate în ultimii 5 ani de activitate.

(3) Recalcularea se poate face o singură dată, la încetarea activității.

(4) De recalcularea pensiei pentru limită de vîrsta, în condițiile prevăzute în alineatele 1, 2 și 3, beneficiază și cei pensionați potrivit unor reglementări anterioare, cărora li s-au mai recalculat pensiile în conformitate cu acele reglementări.

(5) Pensionarii de invaliditate de gradul III care rămîn sau se reangajează după pensionare au dreptul să li se recalculeze pensia ori de cîte ori au realizat o vechime în muncă de cel puțin 5 ani. Baza de calcul a pensiei astfel recalculate este cea avută în vedere la stabilirea inițială a pensiei sau – dacă este mai avantajoasă – media salariului și a Sporului pentru vechime neîntreruptă în aceeași unitate realizată în ultimii 5 ani de activitate.

(6) Recalcularea pensiei poate fi cerută și de către urmași.

Art. 622. – Pensiile de invaliditate de gradul III stabilite după intrarea în vigoare a Legii nr. 3/1977, existente la data de 28 februarie 1990, vor fi calculate în conformitate cu prevederile art. 25 alin. 3.”

Art. II. – Decretul nr. 245/1977 privind pensiile I.O.V.R. se modifică și se completează după cum urmează:

 1. Alineatul 2 al articolului 4 va avea următorul cuprins:

(2) Invalizii și accidentații de război, indiferent de gradul de invaliditate, își păstrează, la încetarea activității, dreptul la pensie I.O.V.R. și dacă, potrivit legii, li se cuvine și o altă pensie pentru activitatea prestată după ce au devenit invalizi.”

 1. Articolul 6 se completează cu un nou alineat avînd următorul cuprins:

(2) Nevăzătorii pot cumula pensia cu salariul, pe timpul cît lucrează.”

Art. III. – Articolul 196 din Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii, nr. 57/1974, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 196. – Sporul pentru vechime neîntreruptă în aceeași unitate și sporul pentru muncă în condiții deosebite se iau în calculul indemnizațiilor care se acordă în cadrul asigurărilor sociale de stat.”

Art. IV. – Articolul 5 din Decretul nr. 247/1977 privind stabilirea tarifelor pentru stațiunile balneoclimaterice se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 5. – Sumele suplimentare rezultate din modificările tarifelor stabilite potrivit prezentului decret se suportă de persoanele care beneficiază de bilete de odihnă și cură balneară. Sînt scutiți de plata acestor sume pensionarii I.O.V.R. neangajați, beneficiarii de ajutor social, precum și pensionarii de asigurări sociale de stat și pensionarii militari cu pensii pînă la 1.100 lei lunar, inclusiv.”

Art. V. – Articolul 18 alineatele 1 și 2 din H.C.M. nr. 880/1965 privind acordarea de ajutoare materiale în cadrul asigurărilor sociale de stat se modifică și vor avea următorul cuprins:

” Salariații au dreptul la un ajutor în cuantum de 1.500 lei în cazul decesului unui membru de familie pe care îl întrețin.

La decesul salariatului, se acordă membrilor de familie ai acestuia sau persoanelor din afara familiei care au suportat cheltuielile ocazionate de deces un ajutor în cuantum de 2.000 lei.”

Art. VI. – Decretul nr. 410/1985 privind alocația de stat pentru copii și indemnizația pentru copii, ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai mulți copii și soțiilor de militari în termen, precum și indemnizația de naștere, se modifică și se completează după cum urmează:

 1. Alineatul 1 al articolului 2 va avea următorul cuprins:

Alocația de stat pentru copii se acordă lunar, în cuantumuri diferențiate, în raport cu numărul copiilor aflați în întreținerea familiei și cu veniturile beneficiarului alocației, indiferent de mediul, urban sau rural, în care acesta domiciliază.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

Art. 3. – Cuantumurile, precum și plafoanele de venituri și numărul copiilor în raport de care se stabilește alocația de stat pentru copii, sînt următoarele:
Plafoane de venituri lunare – lei
pînă la 2500 2501-3350 3351-4450
pentru primul copil 310 260 230
pentru al doilea copil 360 300 270
pentru al treilea copil 440 350 300
pentru al patrulea copil și următorii, cîte 510 410 350

 1. Alineatele 1 și 2 ale articolului 4 se abrogă.
 2. Alineatul 3 al articolului 4 va avea următorul cuprins:

– Cuantumul alocației de stat pentru copii se modifică ori de cîte ori se schimbă numărul copiilor, veniturile beneficiarului, precum și celelalte condiții în raport cu care se acordă alocația.”

 1. Alineatul 2 al articolului 7 se abrogă.
 2. Alineatul 3 al articolului 7 va avea următorul cuprins:

(3)- Pentru persoanele cărora li s-a desfăcut contractul de muncă pentru motive imputabile lor, alocația se acordă numai după 3 luni de la data reangajării cu contract de muncă încheiat pe durată nedeterminată.”

 1. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

Art. 12. – Persoanele care au avut mai mult de 12 zile absențe nemotivate de la începutul anului calendaristic nu primesc alocația de stat în luna în care intervine o nouă absență nemotivată.”

Art. VII. – Articolul 12 din H.C.M. nr. 454/1957 privind asistența bătrînilor pensionari și nepensionari se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 12. – (1) Invalizii a căror infirmitate a fost cauzată de participarea la Revoluția din decembrie 1989, precum și invalizii cu un venit mediu lunar pe o persoană în întreținere mai mic de 1000 lei, beneficiază gratuit de proteze, orteze, aparate ortopedice, mijloace și dispozitive de mers.

(2) În cazuri excepționale și bine justificate, Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale și organele locale ale administrației de stat vor putea acorda următoarele ajutoare:

 1. a) ajutoare bănești trimestriale în sumă de pînă la 1500 lei persoanelor incapabile de muncă fără venituri proprii și ai căror susținători legali au un venit mediu lunar pentru fiecare persoană aflată în întreținere mai mic de 1000 lei;
 2. b) ajutoare de înmormîntare în sumă de 1500 lei în caz de deces al persoanelor prevăzute la lit. a).

(3) Fondurile necesare pentru acțiunile prevăzute la alin. 1 și 2 vor fi prevăzute în bugetele Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale și ale organelor locale ale administrației de stat.”

Art. VIII. – Articolul 1 din H.C.M. nr. 821/1970 pentru stabilirea unor măsuri în aplicarea Legii nr. 3/1970 privind regimul ocrotirii unor categorii de minori se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 1. – Alocația de întreținere pentru minorii aflați în plasament familial sau încredințați unei familii ori persoane se stabilește la 1000 lei lunar.”

Art. IX. – Articolul 1 alineatul 3 din Decretul nr. 253/1971 privind contribuția de întreținere în unele instituții de ocrotire se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Persoanele internate care au venituri proprii datorează plata unei contribuții lunare, în raport cu aceste venituri. Dacă cei internați nu au venituri sau acestea nu sînt suficiente pentru acoperirea costului întreținerii, contribuția se datorează, integral sau parțial, după caz, de către soții, copiii sau părinții lor, potrivit cu posibilitățile lor de plată. Sînt scutiți de plata contribuției de întreținere susținătorii legali ai persoanelor internate în cămine-atelier și cămine pentru bolnavi neuropsihici.”

Art. X. – Invalizii încadrați în gradul I de invaliditate a căror infirmitate a fost cauzată de participarea la Revoluția din decembrie 1989 beneficiază de drepturile prevăzute de H.C.M. nr. 1060/1968 și H.C.M. nr. 2466/1969 privind acordarea unor gratuități pentru transportul invalizilor și accidentaților de război încadrați în gradul I de invaliditate sau mari mutilați, precum și însoțitorilor acestora.

Art. XI. – Sumele plătite în plus pînă la data intrării în vigoare a prezentului decret-lege, ca urmare a nerespectării prevederilor abrogate sau modificate prin acest act normativ, nu vor mai fi recuperate.

Art. XII. – În aplicarea prevederilor prezentului decret-lege, Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale poate elabora instrucțiunile necesare.

Art. XIII. – Se autoriză Ministerul Finanțelor ca, pe baza documentațiilor prezentate de titularii de plan, pentru aplicarea prezentului decret-lege să modifice corespunzător indicatorii financiari prevăzuți pe anul 1990.

Art. XIV. – Orice dispoziții contrare prezentului decret-lege se abrogă.

Art. XV. – Prezentul decret-lege se aplică începînd cu data de 1 martie 1990.

 

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAȚIONALE
ION ILIESCU


București, 8 februarie 1990.

Nr. 70.

www.pensii.ro –  legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *