HG nr. 499 din 31 august 1992

author
4 minutes, 3 seconds Read

Guvernul României

Hotărârea nr. 499/1992 cu privire la compensarea și indexarea salariilor și stabilirea salariului de bază minim brut pe țară, pentru perioada 1 septembrie – 31 decembrie 1992

În vigoare de la 31 august 1992

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 31 august 1992.

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. – (1) Pentru perioada 1 septembrie – 31 decembrie 1992, societățile comerciale cu capital majoritar de stat și regiile autonome, la care salariile se stabilesc prin negociere, vor calcula fondul destinat plății salariilor pentru care nu plătesc impozit suplimentar, prin majorarea fondului de salarii determinat lunar, așa cum s-a procedat pînă la data de 1 septembrie 1992 în baza prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 21/1992 și a coeficientului de indexare de 65% stabilit pentru perioada mai – august 1992, cu suma rezultată din înmulțirea numărului mediu scriptic de personal din fiecare lună cu valoarea compensării-indexării medii pe salariat de 3.750 lei lunar brut, care reprezintă, la nivelul economiei, o creștere medie a salariilor de 15,3%.

(2) Suma calculată potrivit alin. (1) asigură acordarea compensării-indexării salariilor, fără suportarea unui impozit suplimentar, în valoare de 3.750 lei brut în medie pe salariat, reprezentând:

a)100 lei lunar brut pentru compensarea în proporție de 100% a creșterii prețurilor și tarifelor la produsele și serviciile subvenționate, reprezentînd o creștere medie a salariilor de 4,5%;

b)650 lei lunar brut pentru indexarea în proporție de 50% din creșterea prognozată a prețurilor și tarifelor, la produsele și serviciile nesubvenționate, reprezentînd o creștere medie a salariilor de 10,8%.

(3) Pe baza prevederilor alin. (1) și (2), societățile comerciale cu capital majoritar de stat și regiile autonome, la care salariile se stabilesc prin negociere, vor hotărî, împreună cu sindicatele, modalitățile de compensare și indexare a salariilor în sumă fixă sau în procent, precum și valoarea acestora, ținând seama de posibilitățile financiare proprii în perioada septembrie-decembrie 1992.

(4) Compensarea-indexarea ce se vor stabili potrivit alin. (3) se plătesc pentru luna septembrie 1992 o dată cu plata avansului pentru această lună.

(5) În funcție de evoluția efectivă a prețurilor de consum, în perioada septembrie-decembrie 1992, valoarea compensării-indexării prevăzută la alin. (1) poate fi corectată pe baza propunerilor Comisiei Naționale pentru Indexare constituite potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 843/1991.

Art. 2. – Potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 58/1992 și art. 1 alin. (3) din Hotărîrea Guvernului nr. 314/1992, salariile personalului din instituțiile finanțate de la buget, precum și cele ale personalului din cadrul regiilor autonome cu specific deosebit, vor fi compensate-indexate, începînd cu data de 1 septembrie 1992, în aceeași proporție cu creșterea medie a salariilor prevăzută la art. 1 alin. (1).

Art. 3. – Tranșele de venituri individuale lunare impozabile ce se vor aplica începînd cu drepturile lunii septembrie 1992, stabilite în baza procentului de compensare-indexare a salariilor prevăzut la art. 1 alin. (1), sînt cele din anexă.

Art. 4. – Se recomandă unităților cu capital majoritar privat, cooperatiste și obștești, să aplice compensarea-indexarea salariilor ținînd seama de prevederile prezentei hotărîri.

Art. 5. – (1) Începînd cu data de 1 septembrie 1992, salariul de bază minim brut pe țară este de 12.920 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 ore, în medie pe lună, ceea ce reprezintă 76,00 lei/oră.

(2) În cazul în care programul de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de bază minim brut orar se calculează de către agenții economici prin raportarea salariului minim brut pe țară, prevăzut la alin. (1), la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.

(3) Persoanele juridice și persoanele fizice, care angajează personalul salariat, cu program complet sau program parțial, nu pot negocia și stabili salariul de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe țară.

PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN

 

Contrasemnează:
Ministrul muncii și protecției sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministrul economiei și finanțelor,
George Danielescu
Ministrul bugetului, veniturilor statului
și controlului financiar,
Florian Bercea

București, 28 august 1992.

Nr. 499.

ANEXĂ

TRANȘELE DE VENITURI IMPOZABILE ȘI COTELE DE IMPOZIT ce se vor aplica începînd cu plata drepturilor de salarii pentru luna septembrie 1992

Venitul lunar impozabil
– lei –
Impozitul lunar
pînă la 1.500 lei 6%
1.501 – 1.700 lei 90 + 10% pentru ce depășește 1.500 lei
1.701 – 2.300 lei 110 + 18% pentru ce depășește 1.700 lei
2.301 – 3.800 lei 218 + 22% pentru ce depășește 2.300 lei
3.801 – 6.200 lei 548 + 23% pentru ce depășește 3.800 lei
6.201 – 9.300 lei 1.100 + 24% pentru ce depășește 6.200 lei
9.301 – 15.600 lei 1.844 + 25% pentru ce depășește 9.300 lei
15.601 – 21.800 lei 3.419 + 26% pentru ce depășește 15.600 lei
21.801 – 31.000 lei 5.031 + 28% pentru ce depășește 21.800 lei
31.001 – 46.600 lei 7.607 + 31% pentru ce depășește 31.000 lei
46.601 – 62.100 lei 12.443 + 35% pentru ce depășește 46.600 lei
62.101 – 77.700 lei 17.868 + 40% pentru ce depășește 62.100 lei
peste 77.700 lei 24.108 + 45% pentru ce depășește 77.700 lei

www.pensii.ro – legislația pentru pensii.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *