Legea 325 din 16 Decembrie 2015

author
1 minute, 5 seconds Read

 Reevaluarea periodică; condiții speciale de muncă; din 5 în 5 ani;  condiții normale de muncă;

LEGE nr. 325 din 16 decembrie 2015  pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT
  • PARLAMENTUL

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articolul I

Alineatul (2) al articolului 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Periodic, din 5 în 5 ani, locurile de muncă în condiţii speciale de muncă prevăzute la alin. (1) lit. e) sunt supuse procedurii de reevaluare a încadrării în condiţii speciale, stabilită prin hotărâre a Guvernului.”


Articolul II

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, angajatorii care, în urma procedurii de reevaluare, nu au mai obţinut avizul de încadrare în condiţii speciale de muncă datorează contribuţia de asigurări sociale în cota prevăzută de lege pentru condiţii normale de muncă, aceştia nemaiavând temei legal pentru încadrarea persoanelor în condiţii speciale de muncă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *