Legea 76/2022

author
0 minutes, 51 seconds Read

LEGE nr. 76 din 4 aprilie 2022

pentru completarea art. 106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
EMITENT
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 5 aprilie 2022
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC

La articolul 106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) În termenul prevăzut la alin. (4), casa teritorială de pensii emitentă comunică angajatorului o informare cu privire la emiterea deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parțială sau de invaliditate. Informarea va cuprinde numele și prenumele persoanei, tipul deciziei de pensionare, precum și data emiterii acesteia.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN
PREȘEDINTELE SENATULUI
FLORIN-VASILE CÎȚU
București, 4 aprilie 2022.

www.pensii.ro legislația pensiilor.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *