Legea 2/1991

LEGE   Nr. 2 din  7 ianuarie 1991 Lege privind cumulul de functii Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. 1 Orice persoana poate cumula mai multe functii si are dreptul sa primeasca salariul corespunzator pentru fiecare din functiile ocupate. Prevederile alin. 1 nu se aplica in situatiile in care prin lege sint prevazute incompatibilitati pentru cumulul […]

HG 579/1991

HOTĂRÎRE nr. 579 din 27 august 1991 cu privire la indexarea salariilor, pensiilor de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R. şi alte măsuri de protecţie socială Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 2 septembrie 1991 Guvernul României hotărăşte: Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 Salariile, ajutorul de şomaj, pensiile de asigurări sociale de […]

HG 647/1990 incadrare in grupe activitati din industria usoara

HOTĂRÎRE nr. 647 din 1 iunie 1990 privind acordarea unor drepturi personalului din unităţile subordonate Ministerului Industriei Uşoare EMITENT GUVERNUL ROMANIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 7 mai 1992 Guvernul României hotărăşte: Articolul 1 Personalul care este în activitate la locurile de muncă şi activităţile cu condiţii deosebite, din unităţile Ministerului Industriei Uşoare, […]

OUG 58/2010 -activitate dependenta

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 26 iunie 2010 (*actualizată*) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale. *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 iulie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. „Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra-Neamţ prin […]

HG 195/2002

HOTĂRÂRE nr. 195 din 28 februarie 2002 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat şi a unor venituri ale populaţiei începând cu luna martie 2002 EMITENT GUVERNUL Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 11 martie 2002 În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 81 alin. […]

Pensia Anticipata

Pensia Anticipata 2021, procent de diminuare, Cine o poate solicita ? Se poate cumula cu salariul ? Stagiile de cotizare realizate în UE pot fi valorificate în stabilirea pensiei ? Pensionarea timpurie este recomandată pentru persoanele care nu mai au posibilitatea de a cotiza la sistemul public de pensii și pentru care starea de sănătate […]

Legea 188/1999 -statutul functionarilor publici

Parlamentul României Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici În vigoare de la 07 ianuarie 2000 până la 31 decembrie 2019, fiind înlocuit prin Codul administrativ 2019; Consolidarea din data de 31 decembrie 2019 are la bază republicarea (r2) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 29 mai 2007 Include modificările aduse prin următoarele […]

HG 407/1990 – exploatare mine de uraniu;

HOTĂRÎRE nr. 407 din 13 aprilie 1990 privind reglementarea unor drepturi ce se acordă salariaţilor din unităţile de cercetare, explorare, exploatare şi prelucrare a materiilor prime nucleare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 9 iulie 1992 Guvernul României hotărăşte: Articolul 1 Pentru protecţia sănătăţii lor, ţinerii sub vîrsta de 21 ani nu pot fi […]

Decret 1086/1966

DECRET nr. 1.086 din 31 decembrie 1966 privind majorarea impozitului pe veniturile persoanelor fără copii Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 88 din 31 decembrie 1966 Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează: Articolul 1 Impozitul pe veniturile populaţiei, prevăzut de Decretul nr. 153 din 11 mai 1954 şi impozitul pe veniturile agricole ale populaţiei, […]