2001 campioane mondiale

HG nr. 294 din martie 2001

author
2 minutes, 59 seconds Read

Guvernul României

Hotărârea nr. 294/2001 privind indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, ale agricultorilor și a altor venituri ale populației pentru trimestrul I al anului 2001

În vigoare de la 01 martie 2001

Include modificările aduse prin următoarele acte: Legea 19/2000.
Ultimul amendament în 01 aprilie 2001.

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – (1) În luna martie 2001 se indexează pensiile de asigurări sociale de stat, militare, ale agricultorilor și următoarele venituri ale populației, după cum urmează:

a) pensiile și pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat, precum și pensiile și pensiile suplimentare ale pensionarilor militari;

b) pensiile agricultorilor;

c) pensiile I.O.V.R.;

d) indemnizațiile de îngrijire acordate pensionarilor de asigurări sociale de stat și militari, încadrați în gradul I de invaliditate;

e) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislației de pensii;

f) indemnizațiile lunare acordate pe baza Decretului-lege 118/1990, republicat, cu modificările ulterioare, și a Legii nr. 189/2000;

g) indemnizațiile și sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor și văduvelor de război în temeiul Legii 49/1991 și al Legii nr. 44/1994, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Procentul de indexare a veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se diferențiază, pe categorii de beneficiari, în funcție de data deschiderii drepturilor de pensie, după cum urmează:

a) 7,5% pentru pensionarii ale căror drepturi au fost deschise până la data de 31 decembrie 1997 inclusiv;

b) 5,0% pentru pensionarii ale căror drepturi au fost deschise începând cu data de 1 ianuarie 1998 și până la data de 31 martie 2001 inclusiv.

(3) Veniturile prevăzute la alin. (1) lit. b), d) și e) se indexează cu procentul de 7,5%.

(4) Veniturile prevăzute la alin. (1) lit. c), f) și g) se indexează cu procentul de 5,0%.

(5) Măsurile de protecție socială prevăzute la alin. (2) se aplică numai beneficiarilor ale căror cuantumuri ale pensiei de bază nu depășesc valoarea a două salarii medii nete pe economie, la ultimul nivel comunicat de Institutul Național de Statistică și Studii Economice până la data întocmirii documentelor lunare de plată a pensiilor.

Art. 2. – Persoanelor ale căror drepturi de pensie se deschid în luna martie 2001 și se stabilesc în condițiile prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 565/1996 privind aplicarea măsurilor de protecție socială a pensiilor de asigurări sociale de stat și militare, stabilite și recalculate după data de 1 august 1996, li se aplică măsurile de protecție socială prevăzute la art. 1.

Art. 3. – (1) Procentul de indexare de 7,5% se aplică și pensiilor minime de asigurări sociale de stat și pensiilor minime ale agricultorilor.

(2) Cuantumurile pensiilor minime rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) conțin contribuția datorată asigurărilor sociale de sănătate.

Art. 4. – Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor de protecție socială prevăzute de prezenta hotărâre se suportă din aceleași fonduri ca și drepturile de bază.

Art. 5. – Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 565/1996 se completează cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu luna martie 2001.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
p. Ministrul apărării naționale,
Gheorghe Matache,
secretar de stat
Ministru de interne,
Ioan Rus
Directorul Serviciului Român de Informații,
Radu Timofte
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Oană,
secretar de stat

București, 8 martie 2001.

Nr. 294.

www.pensii.ro -Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *